Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance θα υποστηρίξει το σχέδιο Mainnet Swap και αλλαγής brand του Swipe (SXP) σε Solar (SXP)

Η Binance θα υποστηρίξει το σχέδιο Mainnet Swap και αλλαγής brand του Swipe (SXP) σε Solar (SXP)

2023-04-04 07:57
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα υποστηρίξει το σχέδιο Mainnet Swap και αλλαγής brand του Swipe (SXP) σε Solar (SXP).
Λάβετε υπόψη:
  • Όλα τα Token Swipe (SXP) ERC20, BEP2 και BEP20 θα μεταφερθούν στο mainnet του Solar σε αναλογία 1 Swipe (SXP) = 1 Solar (SXP).
  • Μετά την ολοκλήρωση του Mainnet Swap, οι καταθέσεις και οι αναλήψεις των Token Swipe (SXP) ERC20, BEP2 και BEP20 δεν θα υποστηρίζονται πλέον. Η Binance θα υποστηρίζει μόνο καταθέσεις και αναλήψεις Token Solar (SXP) μέσω του mainnet του. 
  • Περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα του mainnet swap θα δημοσιευθούν σε ξεχωριστή ανακοίνωση.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
28-03-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.