Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ενημερώσεις Binance Wallet
Η Binance θα υποστηρίξει την αναβάθμιση του δικτύου Optimism (OP) και του hard fork

Η Binance θα υποστηρίξει την αναβάθμιση του δικτύου Optimism (OP) και του hard fork

2023-06-07 13:22
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα υποστηρίξει την αναβάθμιση του δικτύου Optimism (OP) και το hard fork.
  • Η αναβάθμιση του δικτύου Optimism (OP) και το hard fork θα πραγματοποιηθούν στις 06-06-2023 16:00 (UTC). Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις για το OP θα ανασταλούν περίπου στις 06-06-2023 15:30 (UTC).
Λάβετε υπόψη:
  • Οι συναλλαγές του OP δεν θα επηρεαστούν κατά την αναβάθμιση του δικτύου και του hard fork.
  • Η Binance θα χειριστεί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν όλους τους χρήστες που διακρατούν OP στους λογαριασμούς τους στην Binance.
  • Η αναβάθμιση και το hard fork του δικτύου Optimism (OP) και δεν θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων Token.
  • Θα ανοίξουμε ξανά καταθέσεις και αναλήψεις για το OP μόλις κρίνουμε ότι το αναβαθμισμένο δίκτυο είναι σταθερό και δεν θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες με περαιτέρω ανακοίνωση.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση και hard fork του δικτύου, ανατρέξτε στα παρακάτω:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
31-05-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.