Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ενημερώσεις Binance Wallet
Η Binance θα υποστηρίξει την αναβάθμιση του δικτύου MultiversX (EGLD)

Η Binance θα υποστηρίξει την αναβάθμιση του δικτύου MultiversX (EGLD)

2023-06-07 13:22
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα υποστηρίξει την αναβάθμιση του δικτύου MultiversX (EGLD).
  • Η αναβάθμιση του δικτύου MultiversX (EGLD) θα πραγματοποιηθεί στο epoch 1.043 του MultiversX, ή κατά προσέγγιση στις 08-06-2023 15:47 (UTC). Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις του EGLD θα ανασταλούν περίπου από τις 08-06-2023 15:00 (UTC).
Λάβετε υπόψη:
  • Οι συναλλαγές του EGLD δεν θα επηρεαστούν κατά την αναβάθμιση του δικτύου.
  • Η αναβάθμιση του δικτύου MultiversX (EGLD) θα πραγματοποιηθεί στο epoch 1.043 του MultiversX. Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μόνο για αναφορά των χρηστών.
  • Η Binance θα χειριστεί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν όλους τους χρήστες που διακρατούν EGLD στους λογαριασμούς τους στην Binance.
  • Θα ανοίξουμε ξανά καταθέσεις και αναλήψεις για το EGLD μόλις κρίνουμε ότι το αναβαθμισμένο δίκτυο είναι σταθερό και δεν θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες με περαιτέρω ανακοίνωση.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του δικτύου, ανατρέξτε στα παρακάτω: 
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
07-06-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.