Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ενημερώσεις Binance Wallet
Η Binance θα υποστηρίζει την αναβάθμιση και το hard fork του δικτύου Stacks (STX)

Η Binance θα υποστηρίζει την αναβάθμιση και το hard fork του δικτύου Stacks (STX)

2023-03-20 08:16
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα υποστηρίζει την αναβάθμιση του δικτύου Stacks (STX) και το hard fork.
  • Η αναβάθμιση του δικτύου Stacks (STX) και το hard fork θα πραγματοποιηθούν στο block height 781.551 του Bitcoin, ή περίπου στις 20-03-2023. Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις STX θα ανασταλούν ξεκινώντας από το block height 781.545 του Bitcoin.
Λάβετε υπόψη:
  • Οι συναλλαγές του STX δεν θα επηρεαστούν κατά την αναβάθμιση του δικτύου και το hard fork.
  • Η αναβάθμιση του δικτύου Stacks (STX) και το hard fork θα πραγματοποιηθούν στο block height 781.551 του Bitcoin. Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.
  • Η Binance θα χειριστεί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν όλους τους χρήστες που διακρατούν STX στους λογαριασμούς τους στην Binance.
  • Η αναβάθμιση και το hard fork του δικτύου Stacks (STX) και δεν θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων token.
  • Θα ανοίξουμε ξανά καταθέσεις και αναλήψεις για το STX μόλις κρίνουμε ότι το αναβαθμισμένο δίκτυο είναι σταθερό και δεν θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες με περαιτέρω ανακοίνωση.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση και hard fork του δικτύου, ανατρέξτε στα παρακάτω:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
16-03-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.