Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Η Binance θα καταχωρίσει Aptos (APT)

Η Binance θα καταχωρίσει Aptos (APT)

2022-10-21 06:54
Αγαπητοί/ές Binancian,
Η Binance θα καταχωρίσει Aptos (APT) και θα ανοίξει τις συναλλαγές για αυτά τα ζεύγη συναλλαγών Spot στις 19-10-2022 01:00 (UTC): 
  • Νέα ζεύγη συναλλαγών Spot: APT/BTC, APT/BUSD και APT/USDT
  • Οι χρήστες μπορούν τώρα να αρχίσουν να καταθέτουν APT ως προετοιμασία για συναλλαγές
  • Οι αναλήψεις για το APT θα ανοίξουν στις 20-10-2022 01:00 (UTC)
  • Προμήθεια καταχώρισης APT: 0 BNB
Σημείωση: Η ώρα ανοίγματος των αναλήψεων είναι ένας εκτιμώμενος χρόνος, για την αναφορά των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να δουν την πραγματική κατάσταση των αναλήψεων στη σελίδα αναλήψεων.
In addition, Binance will add APT as a new borrowable asset on Cross Margin and Isolated Margin, as well as these new margin pairs, within 48 hours from 2022-10-19 01:00 (UTC):
  • New Cross Margin Pairs: APT/BUSD, APT/USDT
  • New Isolated Margin Pairs: APT/BUSD, APT/USDT
Please refer to Margin Data for a list of the most updated marginable assets and further information on specific limits and rates.
Τι είναι το Aptos (APT);
Το Aptos είναι ένα blockchain επιπέδου 1 που βασίζεται στο Αποδεικτικό ενέργειας Staking (PoS) που χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού Move και την εικονική μηχανή (MoveVM) για την ανάπτυξη dApp. Το APT είναι το εγγενές token για προμήθειες δικτύου, αξίωση επικυρωτή και διακυβέρνηση. 
Λεπτομέρειες:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
18-10-2022
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού μπορούν να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση περιθωρίου. Οι συναλλαγές περιθωρίου υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο και ενισχύουν τις ζημίες και τα κέρδη. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης για μελλοντικές αποδόσεις. Το σύνολο του υπολοίπου περιθωρίου σας μπορεί να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση δυσμενούς κίνησης των τιμών. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως οικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να προστατευτείτε, επισκεφθείτε τη σελίδα Υπεύθυνων συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.