Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Η Binance θα καταχωρήσει το Radiant Capital (RDNT) στη Ζώνη Καινοτομίας

Η Binance θα καταχωρήσει το Radiant Capital (RDNT) στη Ζώνη Καινοτομίας

2023-04-04 07:58
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα καταχωρήσει το Radiant Capital (RDNT) στη Ζώνη Καινοτομίας και θα ανοίξει τις συναλλαγές για αυτά τα ζεύγη συναλλαγών Spot στις 30-03-2023 στις 07:30 (UTC):
  • Νέα ζεύγη συναλλαγών Spot: RDNT/BTC, RDNT/USDT, RDNT/TUSD
  • Οι χρήστες μπορούν τώρα να αρχίσουν να καταθέτουν RDNT ως προετοιμασία για συναλλαγές
  • Οι αναλήψεις για το RDNT θα ανοίξουν στις 31-03-2023 07:30 (UTC)
  • Προμήθεια καταχώρησης RDNT: 0 BNB
  • Οι χρήστες θα απολαμβάνουν μηδενικές προμήθειες ειδικού διαπραγματευτή στο ζεύγος συναλλαγών RDNT/TUSD μέχρι νεωτέρας
Σημείωση: Η ώρα ανοίγματος των αναλήψεων είναι ένας εκτιμώμενος χρόνος, για την αναφορά των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να δουν την πραγματική κατάσταση των αναλήψεων στη σελίδα αναλήψεων.
Τι είναι το Radiant Capital (RDNT);
Το Radiant Capital είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο omnichain χρηματαγοράς. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν ενέργειες Staking με την πρόσθετη εγγύησή τους σε μία από τις μεγάλες αλυσίδες και να δανειστούν από άλλη αλυσίδα. Το RDNT είναι το Token εναλλακτικής χρησιμότητας για την εξόρυξη ρευστότητας και τη διακυβέρνηση.
Υπενθύμιση:
Η Ζώνη Καινοτομίας είναι μια ειδική ζώνη συναλλαγών, στην οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν συναλλαγές με νέα, καινοτόμα token που είναι πιθανόν να έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα και να παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο από τα υπόλοιπα token.
Προτού να έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στη Ζώνη Καινοτομίας, όλοι οι χρήστες πρέπει να επισκεφτούν την έκδοση ιστού της σελίδας συναλλαγών της Ζώνης Καινοτομίας, για να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους Χρήσης της Binance και να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ως μέρος της αρχικής αποποίησης ευθυνών. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί συναλλαγών στα ζεύγη συναλλαγών στη Ζώνη Καινοτομίας.
Το RDNT είναι ένα σχετικά νέο token, το οποίο παρουσιάζει υψηλότερο κίνδυνο από τον συνηθισμένο και, συνεπώς, πιθανόν να έχει μεγάλη μεταβλητότητα τιμών. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε επαρκή διαχείριση κινδύνου, ότι έχετε κάνει την έρευνά σας για τα βασικά στοιχεία του RDNT και κατανοείτε πλήρως το έργο, πριν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με το token.
Λεπτομέρειες:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
30-03-2023
Βρείτε μας στο
Σημείωση: Αυτή η ανακοίνωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 30-03-2023 για να συμπεριλάβει τη διεύθυνση συμβολαίου Token RDNT για την BNB Chain.
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.