Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance αλλάζει BUSD για TUSD και USDT στο ταμείο SAFU

Η Binance αλλάζει BUSD για TUSD και USDT στο ταμείο SAFU

2023-03-20 08:17
Αγαπητοί/ές Binancians,
Από τη στιγμή που η Paxos ανακοίνωσε ότι δεν θα δημιουργεί πλέον νέα BUSD, η Binance άλλαξε τα περιουσιακά στοιχεία BUSD στο Ασφαλές ταμείο στοιχείων για χρήστες (SAFU) με TUSD και USDT. Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα περιουσιακά στοιχεία στο SAFU συνεχίζουν να προστατεύουν τους χρήστες μακροπρόθεσμα, καθώς η κεφαλαιοποίηση αγοράς του BUSD συνεχίζει να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Αυτή η αλλαγή δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στους χρήστες και αυτά τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε διευθύνσεις οι οποίες επαληθεύονται δημόσια. Το BUSD θα συνεχίσει να υποστηρίζεται στην Binance. Το ταμείο SAFU θα παρακολουθείται στενά για να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο και ότι γίνεται συμπλήρωση κεφαλαίων περιοδικά, ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια της ίδιας της Binance. 
Λίστα διευθύνσεων πορτοφολιού SAFU:
Για περισσότερες πληροφορίες:

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
17-03-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.