Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Μετατροπή Binance προσθέτει τα RPL και FLR

Η Μετατροπή Binance προσθέτει τα RPL και FLR

2023-01-26 08:19
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι τα RPL και FLR έχουν προστεθεί στη Μετατροπή Binance.
Οι χρήστες μπορούν πλέον να κάνουν συναλλαγή το RPL έναντι των BTC, BUSD, USDT και οποιωνδήποτε άλλων token που υποστηρίζονται από τη Μετατροπή Binance χωρίς προμήθεια. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν πλέον να πουλήσουν FLR έναντι USDT στη Μετατροπή Binance. 
Δείτε τις ενδεικτικές τιμές και κάντε μετατροπή στο περιουσιακό στοιχείο-στόχο σας τώρα!
Λάβετε υπόψη:
  • Αφού το FLR είναι ένα token airdrop που ενδέχεται να ενέχει υψηλότερο κίνδυνο από τον συνηθισμένο, μπορεί να υπόκειται σε αστάθεια τιμών. Οι χρήστες μπορούν να πωλούν FLR μόνο αυτήν τη στιγμή. 
  • Για να προστατέψει τους χρήστες της Binance, το FLR θα περάσει από την ίδια αυστηρή ελέγχου καταχώρισης όπως κάνει η Binance για οποιοδήποτε άλλο νόμισμα/token. Η υποστήριξη του FLR στη Μετατροπή Binance δεν εγγυάται την καταχώρηση του FLR. Η Binance δεν εγγυάται καμία καταχώριση σύμφωνα με την εσωτερική μας πολιτική.
  • Βεβαιωθείτε ότι ασκείτε επαρκή διαχείριση κινδύνου πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το token σε συναλλαγές. Σύμφωνα με τους Όρους χρήσης μας, θα πρέπει να αποφεύγετε τις συναλλαγές αν δεν είστε σίγουροι και θα πρέπει να ζητάτε συμβουλές από ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους πριν από τις συναλλαγές. Η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε:
Επισκεφτείτε την Binance στον ιστότοπο, κάντε κλικ στην επιλογή "Συναλλαγή" και επιλέξτε "Μετατροπή Binance" από το αναδυόμενο μενού. Εάν χρησιμοποιείτε κινητό, απλώς ανοίξτε την εφαρμογή Binance, πατήστε στην επιλογή "Συναλλαγή" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Μετατροπή" από το επάνω μενού. 
Οδηγοί:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
20-01-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.