Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
Ροή
Λήψεις
English
USD

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ενημερώσεις Binance Wallet

Ενημερώσεις σχετικά με το Tick Size για τα ζεύγη συναλλαγών Spot (11-10-2022)

2022-10-05 07:58
Αγαπητοί/ές Binancian,
Για την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς και τη βελτίωση της εμπειρίας συναλλαγών, η Binance θα κάνει προσαρμογές στο μέγεθος αυξομείωσης Tick Size (η ελάχιστη μεταβολή στην τιμή μονάδας) συγκεκριμένων ζευγών συναλλαγών spot έως τις 11-10-2022 07:00 (UTC). Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μεγέθη αυξομειώσης Tick Size όλων των ζευγών συναλλαγών spot στην Binance, ανατρέξτε στην ενότητα Κανόνες συναλλαγών.
  • Η προσαρμογή δεν θα επηρεάσει τις συναλλαγές spot και άλλες σχετικές λειτουργίες.
  • Το μέγεθος αυξομείωσης μέσω API θα αλλάξει. Οι χρήστες API θα χρησιμοποιούν GET/api/v3/exchangeInfo για το πιο πρόσφατο μέγεθος αυξομείωσης Tick Size. Για περισσότερες λεπτομέρειες και ενημερώσεις, ανατρέξτε στον Κατάλογο αλλαγών API.
  • Η ενημέρωση του μεγέθους αυξομείωσης Tick Size δεν θα επηρεάσει τις ήδη υπάρχουσες εντολές spot. Μετά την ενημέρωση του μεγέθους αυξομείωσης Tick Size, οι εντολές που καταχωρήθηκαν πριν την ενημέρωση θα εξακολουθούν να αντιστοιχούν με το αρχικό μέγεθος αυξομείωσης.
Προσαρμόστε ανάλογα τις στρατηγικές συναλλαγών σας ώστε να αποφύγετε άσκοπες συνέπειες στις συναλλαγές σας. Λυπούμαστε για την όποια ταλαιπωρία.
Οι λεπτομέρειες της προσαρμογής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Ζεύγος συναλλαγών
Tick Size (Πριν)
Updated Tick Size
FILBTC
0,000001
0,0000001
RAREBUSD
0,001
0,0001
RAREUSDT
0,001
0,0001
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
04-10-2022
Βρείτε μας στο
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.