Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ενημερώσεις για το ελάχιστο μέγεθος εντολής για ζεύγη συναλλαγών Spot και Margin (31-08-2023)

Ενημερώσεις για το ελάχιστο μέγεθος εντολής για ζεύγη συναλλαγών Spot και Margin (31-08-2023)

2023-08-24 02:05
Αγαπητοί/ές Binancians,
Προκειμένου να καταστήσει τις συναλλαγές πιο προσιτές και να βελτιώσει την εμπειρία συναλλαγών, η Binance θα μειώσει το ελάχιστο μέγεθος εντολής των ζευγών συναλλαγών Spot και Margin με DAI, EUR, USDT, TUSD, GBP, FDUSD, USDC ή VAI ως περιουσιακά στοιχεία προσφοράς έως τις 31-08-2023 03:00 (UTC), καθώς και των ζευγών συναλλαγών Spot και Margin με ETH, BNB, RON, PLN ή ZAR ως περιουσιακά στοιχεία προσφοράς έως τις 31-08-2023 07:00 (UTC).
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα ελάχιστα μεγέθη εντολών όλων των ζευγών συναλλαγών Spot και Margin στην Binance, ανατρέξτε στους Κανόνες συναλλαγών.
 • Η προσαρμογή δεν θα επηρεάσει τις συναλλαγές Spot και Margin και άλλες σχετικές λειτουργίες.
 • Οι χρήστες API μπορούν να χρησιμοποιούν GET /api/v3/exchangeInfo για το πιο πρόσφατο ελάχιστο μέγεθος εντολής. Για περισσότερες λεπτομέρειες και ενημερώσεις σχετικά με το API, ανατρέξτε στον Κατάλογο αλλαγών API.
 • Τα EUR, GBP, RON, PLN και ZAR είναι νομίσματα Fiat και δεν αντιπροσωπεύουν κανένα άλλο ψηφιακό νόμισμα.
 • Οι ενημερώσεις για το ελάχιστο μέγεθος εντολής δεν θα επηρεάσουν τις υπάρχουσες εντολές Spot και Margin.
 • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Οι λεπτομέρειες της προσαρμογής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
 • Έως 31-08-2023 03:00 (UTC):
Ζεύγη συναλλαγών με τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία προσφοράς
Προηγούμενη ελάχιστο μέγεθος εντολής
Ενημερωμένο ελάχιστο μέγεθος εντολής
DAI
10 DAI
5 DAI
EUR
10 EUR
5 EUR
USDT
10 USDT
5 USDT
TUSD
10 TUSD
5 TUSD
GBP
10 GBP
5 GBP
FDUSD
10 FDUSD
5 FDUSD
USDC
10 USDC
5 USDC
VAI
10 VAI
5 VAI
 • Έως 31-08-2023 07:00 (UTC):
Ζεύγη συναλλαγών με τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία προσφοράς
Προηγούμενη ελάχιστο μέγεθος εντολής
Ενημερωμένο ελάχιστο μέγεθος εντολής
ETH
0,005 ETH
0,001 ETH
BNB
0,05 BNB
0,01 BNB
RON
40 RON
20 RON
PLN
50 PLN
25 PLN
ZAR
200 ZAR
100 ZAR
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
24-08-2023

Συναλλαγές στην παλάμη του χεριού σας με το crypto trading app της Binance

Βρείτε μας:

 • Telegram

 • X

 • Facebook

 • Instagram

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι αξιόπιστος οδηγός για τις μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων τους κινδύνους κατανοείτε. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου σας, και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.