Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ενημέρωση προγράμματος VIP της Binance, Προγραμμάτων Τυπικής σύστασης και Συνεργατών: Οι χρήστες επιπέδων VIP 3-9 θα απολαμβάνουν 40% έκπτωση στις προμήθειες συναλλαγών Spot και Margin

Ενημέρωση προγράμματος VIP της Binance, Προγραμμάτων Τυπικής σύστασης και Συνεργατών: Οι χρήστες επιπέδων VIP 3-9 θα απολαμβάνουν 40% έκπτωση στις προμήθειες συναλλαγών Spot και Margin

2023-06-07 13:22
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance αναβαθμίζει τη δομή προμηθειών Spot και Margin του Προγράμματος VIP της Binance. Η λειτουργία Τυπικής σύστασης και το Πρόγραμμα συνεργατών θα ενημερώσουν, επίσης, τους κανόνες προμήθειας και επιστροφής ποσών για συναλλαγές Spot και Margin.
Ώρα ισχύος για όλες τις ενημερώσεις: Οποιαδήποτε στιγμή από τις 29-06-2023 02:00 (UTC) έως τις 29-06-2023 06:00 (UTC)
Βασικές ενημερώσεις:
 • Όλοι οι χρήστες επιπέδου VIP 3 και άνω θα απολαμβάνουν έκπτωση 40% στις προμήθειες συναλλαγών τους για συναλλαγές Spot και Margin.
 • Η προηγούμενη προωθητική ενέργεια για χρήστες επιπέδου VIP 4 και άνω που απολαμβάνουν προμήθειες συναλλαγών Spot ισοδύναμες με το επίπεδο VIP 9 θα λήξει.
 • Η λειτουργία Τυπικής σύστασης και το Πρόγραμμα συνεργατών θα διανέμουν προμήθειες σύστασης μόνο από συναλλαγές με Spot και Margin προσκεκλημένων όταν οι προσκεκλημένοι είναι επιπέδου VIP 2 ή χαμηλότερο. Οι προσκεκλημένοι επιπέδου VIP 3 και άνω θα σταματήσουν, επίσης, να λαμβάνουν εκπτώσεις σύστασης.
Δομή προμηθειών συναλλαγών Spot και Margin μέσω της Binance:
Δομή προμηθειών συναλλαγών Spot και Margin μέσω της Binance
Επίπεδα VIP και απαιτήσεις
Προηγούμενες προμήθειες για συναλλαγές Spot και Margin
Νέες προμήθειες για συναλλαγές Spot και Margin
Επίπεδο *
Όγκος συναλλαγών Spot και Margin 30Η (Ισοδύναμο σε BUSD)
ή/και
Προμήθειες Ειδικού διαπραγμ. / Λήπτη με πρόσθετη έκπτωση 25% όταν πληρώνονται σε BNB
Απλός χρήστης
< 1.000.000
ή
≥ 0
0,1000% / 0,1000%
0,1000% / 0,1000%
0,0750% / 0,0750%
VIP 1
≥ 1.000.000
και
≥ 25
0,0900% / 0,1000%
0,0900% / 0,1000%
0,0675% / 0,0750%
VIP 2
≥ 5.000.000
και
≥ 100
0,0800% / 0,1000%
0,0800% / 0,1000%
0,0600% / 0,0750%
VIP 3
≥ 20.000.000
και
≥ 250
0,0700% / 0,1000%
0,0420% / 0,0600%
0,0315% / 0,0450%
VIP 4
≥ 100.000.000
και
≥ 500
0,0700% / 0,0900%
0,0420% / 0,0540%
0,0315% / 0,0405%
VIP 5
≥ 150.000.000
και
≥ 1.000
0,0600% / 0,0800%
0,0360% / 0,0480%
0,0270% / 0,0360%
VIP 6
≥ 400.000.000
και
≥ 1.750
0,0500% / 0,0700%
0,0300% / 0,0420%
0,0225% / 0,0315%
VIP 7
≥ 800.000.000
και
≥ 3.000
0,0400% / 0,0600%
0,0240% / 0,0360%
0,0180% / 0,0270%
VIP 8
≥ 2.000.000.000
και
≥ 4.500
0,0300% / 0,0500%
0,0180% / 0,0300%
0,0135% / 0,0225%
VIP 9
≥ 4.000.000.000
και
≥ 5.500
0,0200% / 0,0400%
0,0120% / 0,0240%
0,0090% / 0,0180%
* Επισκεφτείτε τη Δομή προμηθειών VIP ή το Κέντρο χρηστών για να επιβεβαιώσετε το τρέχον επίπεδο VIP σας.
Σημειώσεις: Οι προμήθειες και οι εκπτώσεις σύστασης και συνεργατών ενδέχεται να επηρεαστούν ανάλογα με τα επίπεδα VIP των προσκεκλημένων. Εάν οι λογαριασμοί των προσκεκλημένων έχουν επίπεδο VIP 2 ή χαμηλότερο, οι παραπέμποντες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν προμήθειες σύστασης. Η σύσταση μεταξύ του κύριου λογαριασμού Binance Link και των δευτερευόντων λογαριασμών διέπεται από τους ίδιους κανόνες.
Παραδείγματα:
 • Εάν ένας χρήστης επιπέδου VIP 7 προσκαλέσει έναν χρήστη επιπέδου VIP 2 ή κάτω, ο παραπέμπων θα λάβει προμήθειες σύστασης από τις συναλλαγές Spot και Margin του προσκεκλημένου.
 • Εάν ο λογαριασμός του προσκεκλημένου αναβαθμιστεί σε επίπεδο VIP 3 ή άνω, ο παραπέμπων δεν θα λαμβάνει προμήθειες σύστασης από τις συναλλαγές Spot ή Margin του προσκεκλημένου και θα αρχίσει ξανά να λαμβάνει προμήθειες σύστασης μόνο όταν ο λογαριασμός του προσκεκλημένου υποβαθμιστεί σε επίπεδο VIP 2 ή χαμηλότερο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Όροι και προϋποθέσεις:
 • Όλοι οι χρήστες πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία KYC για να είναι επιλέξιμοι για το Πρόγραμμα VIP της Binance.
 • Εάν οι χρήστες με χαμηλότερα επίπεδα VIP πραγματοποιήσουν αναβάθμιση σε VIP 3 ή άνω βάσει του τελευταίου όγκου συναλλαγών Spot και Margin 30 ημερών (ή όγκου συναλλαγών Futures) και πληρούν τις απαιτήσεις κατοχής BNB κατά τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας, θα είναι αυτόματα επιλέξιμοι για το πρόγραμμα αναβάθμισης την επόμενη ημέρα από την αναβάθμιση του επιπέδου VIP.
 • Η αναβάθμιση ισχύει μόνο για τις προμήθειες συναλλαγών Spot και Margin των χρηστών. Οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα αρχίσουν να απολαμβάνουν τις νέες προμήθειες συναλλαγών Spot και Margin οποιαδήποτε στιγμή από τις 29-06-2023 02:00 (UTC) έως τις 29-06-2023 06:00 (UTC), οι οποίες θα αντικατοπτρίζονται στις πραγματικές προμήθειες συναλλαγών των χρηστών.
 • Το επίπεδο VIP του χρήστη θα καθορίζεται από τον όγκο συναλλαγών Spot και Margin των τελευταίων 30 ημερών του χρήστη (ή τον όγκο συναλλαγών Futures) και το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων BNB. Μετά την προσαρμογή, το νέο επίπεδο VIP και τα αντίστοιχα προνόμια θα ισχύουν για 30 ημέρες.
 • Οι χρήστες που έχουν ήδη συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρόσκλησης VIP έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν τη δραστηριότητα.
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Binance ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες ή περιοχές ή για συγκεκριμένους χρήστες, ανάλογα τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί ή να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών της Binance κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. 
 • Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Πρόγραμμα VIP της Binance, τα Προγράμματα Τυπικής σύστασης και Συνεργατών ή τους κανόνες τους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
31-05-2023
Βρείτε μας στο 
Σημείωση: Αυτή η ανακοίνωση ενημερώθηκε στις 15-06-2023 για την ενημέρωση της ώρας ισχύος των σχετικών αλλαγών. Ανατρέξτε εδώ για περισσότερα.
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.