Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ενέργεια Staking ETH: Κερδίστε καθημερινές ανταμοιβές και αποκτήστε έως 50 δολάρια σε κουπόνια Token BTC

Ενέργεια Staking ETH: Κερδίστε καθημερινές ανταμοιβές και αποκτήστε έως 50 δολάρια σε κουπόνια Token BTC

2023-05-26 13:20

Αυτή είναι μια γενική ανακοίνωση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Αγαπητοί/ές Binancians, 

Για να τιμήσει τη φετινή Ημέρα Bitcoin Pizza, η ενέργεια Staking ETH Binance ανακοινώνει με χαρά δύο προσφορές #BinancePizza τόσο για νέους όσο και υφιστάμενους χρήστες ενέργειας Staking ETH. Όλοι οι επιλέξιμοι χρήστες που θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και θα εγγραφούν στην ενέργεια Staking ETH κατά τη διάρκεια της κάθε περιόδου προσφοράς, μπορούν να λάβουν έως 50 δολάρια σε BTC σε κουπόνι Token ενώ ταυτόχρονα κερδίζουν καθημερινές ανταμοιβές ενέργειας Staking ETH!

Προσφορά 1: Μόνο για νέους χρήστες ενέργειας Staking ETH - Αποκτήστε 5 δολάρια σε κουπόνι Token BTC

Χρονική διάρκεια προσφοράς: από 22-05-2023 12:00 (UTC) έως τις 06-06-2023 11:59 (UTC)

Αυτή η προσφορά ισχύει για χρήστες που δεν έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια Staking ETH της Binance ή που δεν έχουν αγοράσει BETH από την αγορά Spot πριν από τις 22-05-2023 12:00 (UTC)

Οι επιλέξιμοι χρήστες που θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και θα κάνουν ενέργεια Staking τουλάχιστον 0,05 ETH κατά τη διάρκεια της προσφοράς, θα καταταχθούν βάσει του συνολικού όγκου ενέργειας Staking ETH κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Οι 500 κορυφαίοι επιλέξιμοι χρήστες θα λάβουν ο καθένας από 5 δολάρια σε BTC σε κουπόνι Token.

Προσφορά 2: Μόνο για υπάρχοντες χρήστες ενέργειας Staking ETH - Αποκτήστε 50 δολάρια σε κουπόνι Token BTC

Χρονική διάρκεια της προσφοράς: 26-05-2023 00:00 (UTC) έως 09-06-2023 23:59 (UTC)

Αυτή η προσφορά ισχύει για χρήστες που έχουν συμμετάσχει σε ενέργεια Staking ETH ή έχουν αγοράσει BETH από την αγορά Spot πριν από τις 26-05-2023 00:00 UTC)

Για κάθε ημέρα της περιόδου προσφοράς (δηλαδή από τις 00:00 UTC έως τις 23:59 UTC), οι επιλέξιμοι χρήστες που θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και θα πραγματοποιήσουν ενέργεια Staking σε τουλάχιστον 1 ETH μέσω της ενέργειας Staking ETH, θα καταταχθούν βάσει του ημερήσιου όγκου ενέργειας Staking ETH. Οι τρεις κορυφαίοι χρήστες για κάθε ημέρα της προσφοράς, ο καθένας θα λάβει 50 δολάρια σε BTC σε κουπόνι Token

Λάβετε υπόψη ότι: Κάθε χρήστης δικαιούται μία ανταμοιβή από την προσφορά 2. Συνολικά, 45 χρήστες θα δικαιούνται ανταμοιβές για την περίοδο προσφοράς διάρκειας 15 ημερών.

Εγγραφείτε τώρα για προσφορές!

Σημειώσεις:

 • Οι ανταμοιβές για την Προσφορά 1 και την Προσφορά 2 αποκλείουν η μία την άλλη. Αν ένας χρήστης δικαιούται ανταμοιβές από την Προσφορά 1, δεν θα λάβει ανταμοιβές από την Προσφορά 2. 

 • Το BETH είναι ένα tokenized περιουσιακό στοιχείο που αντιπροσωπεύει το ETH στο οποίο έχει γίνει ενέργεια Staking σε αναλογία 1:1. Οι ανταμοιβές ενέργειας Staking ETH διανέμονται στη μορφή BETH καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε εδώ.

 • Οι χρήστες θα λάβουν ανταμοιβές ενέργειας Staking ETH μόνο εάν τα BETH που διαθέτουν βρίσκονται στο πορτοφόλι Spot ή εάν χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη εγγύηση για Δάνεια κρυπτονομισμάτων, Δάνειο VIP ή Δάνειο Flexible. Αν οι χρήστες κάνουν συναλλαγή των BETH τους για ETH, τότε όποιος αγοράσει τα BETH θα λάβει ανταμοιβές ενέργειας Staking ETH.

Πώς γίνεται η συμμετοχή στην ενέργεια Staking ETH:

Οδηγοί και σχετικό υλικό:

Όροι και προϋποθέσεις:

 • Αυτές οι προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο για χρήστες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ενέργεια Staking ETH της Binance και μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή να περιορίζονται σε ορισμένες δικαιοδοσίες ή περιοχές ή σε ορισμένους χρήστες, ανάλογα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 • Μόνο οι χρήστες που ολοκληρώνουν την επαλήθευση ταυτότητας μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις προσφορές.

 • Μόνο οι χρήστες που θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και θα συμμετάσχουν σε ενέργεια Staking ETH κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης προσφοράς θα δικαιούνται ανταμοιβές. Οι χρήστες που αγόρασαν μόνο BETH από την αγορά Spot κατά τη διάρκεια προσφοράς χωρίς να ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις δεν δικαιούνται ανταμοιβές από αυτές τις προσφορές.

 • Κάθε δευτερεύον λογαριασμός δεν θα αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητος λογαριασμός όταν συμμετέχει σε αυτήν την προσφορά.

 • Οι ανταμοιβές από την Προσφορά 1 και την Προσφορά 2 αποκλείουν η μία την άλλη. Αν ένας χρήστης δικαιούται ανταμοιβές από την Προσφορά 1, δεν θα λάβει ανταμοιβές από την Προσφορά 2. Κάθε χρήστης δικαιούται μόνο μία ανταμοιβή από την Προσφορά 2. 

 • Διανομή ανταμοιβών

  • Οι ανταμοιβές BTC θα διανεμηθούν σε κουπόνια Token σε όλους τους επιλέξιμους χρήστες εντός τριών εβδομάδων μετά τη λήξη της αντίστοιχης προσφοράς. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν και να εξαργυρώσουν την ανταμοιβή από το κουπόνι Token από το [Προφίλ] - [Κόμβος ανταμοιβών].

  • Το ποσό του BTC που διανέμεται θα υπολογιστεί με βάση την τιμή κλεισίματος του BTC στο CoinMarketCap (CMC) στις 10-06-2023 00:00 (UTC).

  • Όλα τα διανεμημένα κουπόνια Token θα λήξουν εντός 14 ημερών από τη διανομή. Οι επιλέξιμοι χρήστες θα πρέπει να διεκδικήσουν τις ανταμοιβές του κουπονιού τους πριν από την ημερομηνία λήξης. Μάθετε πώς γίνεται η εξαργύρωση ενός κουπονιού Token.

 • Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα που, κατά την εύλογη γνώμη της, ενεργεί με δόλιο τρόπο ή δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

 • Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή/και να μεταβάλει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ακύρωσης, παράτασης, τερματισμού ή αναστολής αυτών των προσφορών, της αλλαγής των όρων και των κριτηρίων συμμετοχής, της επιλογής και του αριθμού των νικητών ή/και της χρονικής στιγμής οποιασδήποτε πράξης και όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις.

 • Μπορείτε να βρείτε περισσότερους όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς εδώ.

 • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

Η ομάδα της Binance

22-05-2023

Πραγματοποιήστε συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή συναλλαγών κρύπτο της Binance (iOS/Android)

Βρείτε μας στο

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.