Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ειδοποίηση σχετικά με τη μετατροπή των υπολοίπων Token New Bitshares (NBS) σε USDT

Ειδοποίηση σχετικά με τη μετατροπή των υπολοίπων Token New Bitshares (NBS) σε USDT

2023-08-18 05:05
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα μετατρέψει τα εναπομένοντα υπόλοιπα των New Bitshares (NBS) σε USDT με βάση τα περιουσιακά στοιχεία NBS των χρηστών στα πορτοφόλια Binance τους κατά την ώρα στιγμιότυπου στις 09-09-2023, 00:00 (UTC)
Στη συνέχεια, η Binance θα αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα των Token New Bitshares (NBS) στα πορτοφόλια Binance των χρηστών με το ισοδύναμο ποσό σε USDT έως τις 08-12-2023, 23:59 (UTC). Η μετατροπή θα εκτελεστεί με βάση τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία NBS/USDT από τις 09-09-2023, 00:00 (UTC) έως τις 08-12-2023, 23:59 (UTC) (η "Περίοδος μετατροπής"). 
Θα γίνει ξεχωριστή ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή των Token New Bitshares (NBS) σε USDT για όλους τους επηρεαζόμενους χρήστες. Στη συνέχεια, θα δημοσιευθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία NBS/USDT κατά τη διάρκεια της Περιόδου μετατροπής. Αναμένουμε να δημοσιεύσουμε αυτές τις πληροφορίες στο τέλος της Περιόδου μετατροπής με άλλη ανακοίνωση. 
Λάβετε υπόψη:
  • Όλοι οι χρήστες που διαθέτουν Token New Bitshares (NBS) σε οποιοδήποτε από τα πορτοφόλια Binance τους θα λάβουν μια ειδοποίηση μέσω email έως τις 25-08-2023, 23:59 (UTC)
  • Οι καταθέσεις Token New Bitshares (NBS) δεν θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των χρηστών. 
  • Οι αναλήψεις Token New Bitshares (NBS) από την Binance θα υποστηρίζονται έως τις 09-09-2023, 00:00 (UTC), με την επιφύλαξη της κατάστασης και της διαθεσιμότητας του δικτύου. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, δεν θα υποστηρίζονται πλέον οι αναλήψεις Token New Bitshares (NBS) και οι χρήστες δεν θα μπορούν να μεταφέρουν τα εναπομένοντα Token New Bitshares (NBS) από τους λογαριασμούς Binance τους σε κανένα εξωτερικό πορτοφόλι. 
  • Η μετατροπή των υπολοίπων των Token New Bitshares (NBS) σε USDT που διατηρούν οι χρήστες σε οποιοδήποτε πορτοφόλι Binance θα ολοκληρωθεί έως τις 08-12-2023, 23:59 (UTC). Κατά τη διάρκεια της Περιόδου μετατροπής, οι χρήστες δεν θα μπορούν να δουν τα υπόλοιπα των Token New Bitshares (NBS) τους στα πορτοφόλια Binance τους.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, όπως παρέχεται στον ιστότοπο https://www.binance.com, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
18-08-2023

Συναλλαγές στην παλάμη του χεριού σας με το crypto trading app της Binance

Βρείτε μας:

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι αξιόπιστος οδηγός για τις μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων τους κινδύνους κατανοείτε. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου σας, και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.