Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ειδοποίηση αφαίρεσης ζευγών συναλλαγών - 01-06-2023

Ειδοποίηση αφαίρεσης ζευγών συναλλαγών - 01-06-2023

2023-05-26 13:20
Αυτή είναι μια γενική ανακοίνωση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα καταργήσει και θα διακόψει τις συναλλαγές στα ακόλουθα ζεύγη συναλλαγών στη 01-06-2023 06:00 (UTC): 
Ζεύγη Spot: ADA/AUD, AUD/BUSD, AUD/USDT, BNB/AUD, BTC/AUD, DOGE/AUD, ETH/AUD, GALA/AUD, MATIC/AUD, SOL/AUD, XRP/AUD
Λάβετε υπόψη:
  • Οι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να ανταλλάσσουν τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού σε άλλα ζεύγη συναλλαγών που είναι διαθέσιμα στην Binance.
  • Η Binance θα σταματήσει τις υπηρεσίες bot συναλλαγών για τα παραπάνω ζεύγη συναλλαγών Spot στις 01-06-2023 06:00 (UTC), κατά περίπτωση. Συνιστούμε στους χρήστες να ενημερώνουν ή/και να ακυρώνουν τα bot συναλλαγών τους πριν από τη διακοπή των υπηρεσιών bot συναλλαγών για να αποφύγουν τυχόν ζημίες.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
26-05-2023
Πραγματοποιήστε συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή συναλλαγών κρύπτο της Binance (iOS/Android)
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.