Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ειδοποίηση αναβάθμισης συστήματος Margin Binance

Ειδοποίηση αναβάθμισης συστήματος Margin Binance

2023-05-22 07:30
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες αναβαθμίσεις συστήματος για τη συνεκτίμηση Margin και το μεμονωμένο Margin στις παρακάτω χρονικές περιόδους για να βελτιώσει τη συνολική απόδοση και σταθερότητα του συστήματος. 
  • Μεμονωμένο Margin: 16-05-2023 έως τις 16-05-2023 07:00 (UTC)
  • Συνεκτίμηση Margin: 17-05-2023 06:00 έως τις 17-05-2023 07:00 (UTC)
Η αναβάθμιση κάθε συστήματος θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Όλες οι υπηρεσίες Margin θα συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των αναβαθμίσεων του συστήματος. 
Για βέλτιστη εμπειρία, προτείνουμε στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα πριν ή μετά τις αναβαθμίσεις. Συμβουλεύουμε τους χρήστες να επανεκτιμήσουν τα υπόλοιπα των εξασφαλίσεων και το επίπεδο Margin τους πριν από τις αναβαθμίσεις του συστήματος για να αποφύγουν πιθανή ρευστοποίηση.
Λάβετε υπόψη:
  • Η διάρκεια των αναβαθμίσεων του συστήματος βασίζεται στις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις μας και μπορεί να διαφέρει. Δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Λυπούμαστε για την όποια ταλαιπωρία.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
12-05-2023
Πραγματοποιήστε συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή συναλλαγών κρύπτο της Binance (iOS/Android)
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορούν να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση Margin. Οι συναλλαγές μέσω Margin υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο και ενισχύουν τις ζημίες και τα κέρδη. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης για μελλοντικές αποδόσεις. Το σύνολο του υπολοίπου Margin σας μπορεί να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση δυσμενούς κίνησης των τιμών. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως οικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να προστατευτείτε, επισκεφθείτε τη σελίδα Υπεύθυνων συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης μας και στην Προειδοποίηση κινδύνου.