Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
No records
Συχνές ερωτήσεις
1. Τι είναι το σχετιζόμενο εύρος;
Η επιλογή "Σχετιζόμενο εύρος" σάς δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε υψηλότερες ανταμοιβές όταν η αγορά είναι ασταθής (δηλ. παρουσιάζει χαμηλή μεταβλητότητα). Αν η τιμή του ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου που έχει επιλεγεί παραμείνει εντός του επιλεγμένου εύρους τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της εγγραφής, θα κερδίσετε υψηλές ανταμοιβές.
2. Ποια είναι τα θετικά χρήσης της επιλογής "Σχετιζόμενο εύρος";
Υψηλές ανταμοιβές: Θα κερδίσετε υψηλές ανταμοιβές εφόσον η τιμή του επιλεγμένου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου παραμένει εντός του επιλεγμένου εύρους τιμών για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα
Μεγάλη ποικιλία: Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να ορίσετε την ημερομηνία και το εύρος τιμών που προτιμάτε
Χωρίς προμήθεια: Δεν χρεώνεται προμήθεια κατά την εγγραφή και τον διακανονισμό.
3. Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω το Σχετιζόμενο εύρος;
Η αγορά κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθής, αλλά αρκετά συχνά η τιμή αυξάνεται και μειώνεται εντός ενός συγκεκριμένου εύρους. Όταν η αγορά είναι ασταθής και πιστεύετε ότι η αγορά δεν θα υπερβεί ή θα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών, το Σχετιζόμενο εύρος θα ήταν το τέλειο προϊόν για να κερδίσετε ανταμοιβές.
Με το Σχετιζόμενο εύρος, μπορείτε να κερδίζετε επιπλέον ανταμοιβές όσο τις διατηρείτε σε μια ασταθή αγορά.
Είτε είστε ένας προχωρημένος επενδυτής ή απλώς ένας κάτοχος που επιθυμεί να κερδίσει περισσότερη απόδοση, υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το σχετιζόμενο εύρος. Κάποια από τα πιο συνήθη σενάρια είναι:
Αύξηση των κρύπτο: Έχετε στη διάθεσή σας κρύπτο και θέλετε να κερδίσετε επιπλέον επιστροφή, όσο τα διατηρείτε σε μια ασταθή αγορά
Αύξηση των stablecoin: Έχετε στη διάθεσή σας stablecoin και θέλετε να κερδίσετε επιπλέον επιστροφή, όσο τα διατηρείτε σε μια ασταθή αγορά
4. Πώς λειτουργούν τα προϊόντα σχετιζόμενου εύρους;
Τα προϊόντα σχετιζόμενου εύρους σάς δίνουν την ευκαιρία να κερδίζετε ανταμοιβές σε stablecoin (BUSD ή USDT) και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (BTC ή ETH).
Σενάριο 1
Η αναφερόμενη τιμή του επιλεγμένου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου διατηρείται εντός του εύρους τιμών κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Θα λάβετε ανταμοιβές που αντιστοιχούν στο δυνητικό ΣΕΠΕ κατά την ημερομηνία διακανονισμού.
Σενάριο 2
Η αναφερόμενη τιμή του επιλεγμένου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου πλησιάζει ή/και υπερβαίνει το εύρος τιμών οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Μπορεί να λάβετε ένα ποσό μικρότερο από αυτό που καταθέσατε αρχικά.
5. Υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με το σχετιζόμενο εύρος;
Το σχετιζόμενο εύρος ενέχει κινδύνους.
Τα εγγεγραμμένα περιουσιακά στοιχεία είναι δεσμευμένα και δεν θα έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης ή εξαργύρωσης πριν την ημερομηνία διακανονισμού.
Για ορισμένα προϊόντα σχετιζόμενου εύρους, μπορεί να λάβετε ένα ποσό μικρότερο από αυτό που καταθέσατε αρχικά αν η αναφερόμενη τιμή του επιλεγμένου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου ξεφύγει από το προκαθορισμένο εύρος τιμών.
Λάβετε υπόψη ότι το σχετιζόμενο εύρος δεν είναι μια επένδυση χωρίς κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους του προϊόντος πριν κάνετε την εγγραφή σας. Η Binance δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη διακύμανση τιμών.
Περισσότερα