Κυκλοφορίες
Συλλογές
/
Ιδιότητες
Hair
Fade (Pearl)
8.08% have this trait
Strength
5
19.65% have this trait
Background
Jasper
24.71% have this trait
Wear
Thermal Hoodie (Jasper)
6.6% have this trait
Head
Void
18.4% have this trait
Spirit
5
20.66% have this trait
Extra
Void
23.84% have this trait
Mouth
Neutral
27.35% have this trait
Type
Y0K-A1
67.87% have this trait
Body
Jasper
24.11% have this trait
Eyes
Eye Shadow (Citrine)
3.61% have this trait
Face
KULT Mask (Pearl)
6.4% have this trait
Style
1
13.23% have this trait
Λεπτομέρειες
Δημιουργός
0x4e6e49e55110fd44150e17a572d16e393fc85664
Δίκτυο
Ethereum
Διεύθυνση συμβολαίου
0x3bf2...5e9d
ID token
585
Περιγραφή
0N1 Force
0
Ανανέωση μεταδεδομένων
Αναφορά
Διαγραφή

0N1 #0585Προσφορές
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Ιστορικό τιμών
ETH
USD

Δραστηριότητα
Δεν υπάρχουν δεδομένα