Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Δεδομένα περιθωρίου
Επιτόκιο δανεισμού και όριο συνεκτίμησης περιθωρίου
Ιστορικό επιτοκίου
ΝόμισμαΜεταφορά εντός
Με δυνατότητα δανεισμού
Επίπεδο VIP:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Το επίπεδό σας: VIP 0
Ημερήσιο επιτόκιο/ετήσιο επιτόκιο
Το επίπεδό σας: VIP 0
Όριο δανεισμού
VIP 1
Ημερήσιο επιτόκιο/ετήσιο επιτόκιο
VIP 1
Όριο δανεισμού
Μεμονωμένα ζευγάρια περιθωρίου
Μεμονωμένα ζευγάρια περιθωρίουΜόχλευσηΝόμισμαΜεταφορά εντός
Με δυνατότητα δανεισμού
Επίπεδο VIP:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Το επίπεδό σας: VIP 0
Επιτόκιο ανά ημέρα
Το επίπεδό σας: VIP 0
Όριο δανεισμού
VIP 1
Επιτόκιο ανά ημέρα
VIP 1
Όριο δανεισμού
No Data
Δείκτης τιμών
Σύμβολο
BTCUSDT
BTCUSDT Δείκτης τιμών
1λεπ.