Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Μοχλευμένα token Binance
Απολαύστε αυξημένη μόχλευση, χωρίς τον κίνδυνο ρευστοποίησης
Όλα
Τα token μου
Όνομα
ΚΑΕ
Πραγματική μόχλευση
Πιο πρόσφατη τιμή
Αλλαγές 24Ω
-2.695X
$0.01905
-0.05%
+1.465X
$20.32
+0.15%
-2.189X
$0.0087970
-0.20%
+2.077X
$4.805
+0.02%
-2.142X
$0.27670
-0.22%
+1.792X
$3.380
+0.51%
-2.074X
$0.00000
-
+2.501X
$0.000000
-
-2.636X
$0.000000
-
+2.860X
$0.00000
-
-1.969X
$0.000000
-
+1.527X
$0.000
-
-2.187X
$0.0000
-
+2.722X
$0.00000
-
-0.584X
$0.000
-
+0.081X
$0.0000
-
-1.782X
$0.0000000
-
+1.603X
$0.00000
-
-1.477X
$0.0000000
-
+2.472X
$0.00000
-
-1.509X
$0.000000
-
+3.253X
$0.00000
-
-1.787X
$0.0000
-
+2.434X
$0.0000
-
-1.709X
$0.000
-
+2.960X
$0.000000
-
-2.061X
$0.00000
-
+2.418X
$0.00000
-
-0.033X
$0.000
-
+0.022X
$0.00000
-
-2.827X
$0.000
-
+2.700X
$0.0000
-
-1.716X
$0.000
-
+2.079X
$0.000000
-
-0.097X
$0.00000000
-
+0.027X
$0.0000
-
-1.503X
$0.0000
-
+2.538X
$0.000000
-
-1.755X
$0.0000
-
+1.640X
$0.00000
-
Ακολουθούν περισσότερα....
Συχνές ερωτήσεις
 • 1. Τι είναι τα μοχλευμένα token Binance;

  Τα μοχλευμένα token Binance είναι ένας τύπος παράγωγου προϊόντος που σας προσφέρει μοχλευμένη έκθεση στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Όπως με άλλα token, τα μοχλευμένα token μπορούν να ανταλλάσσονται στην αγορά Spot. Κάθε μοχλευμένο token αποτελεί ένα καλάθι θέσεων διηνεκών συμβολαίων. Η τιμή ενός μοχλευμένου token μεταβάλλεται παράλληλα με τις μεταβολές τιμών στην αγορά διηνεκούς συμβολαίου και το επίπεδο μόχλευσης αυξομειώνεται αντίστοιχα.

  Σε αντίθεση με τις συναλλαγές μέσω Margin, τα μοχλευμένα token σάς επιτρέπουν να βλέπετε μοχλευμένες θέσεις χωρίς να απαιτείται διάθεση οποιασδήποτε πρόσθετης εγγύησης, να διατηρείτε ένα επίπεδο margin διατήρησης ή να ανησυχείτε για τον κίνδυνο ρευστοποίησης. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον κίνδυνο ρευστοποίησης, υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι που σχετίζονται με τις θέσεις των μοχλευμένων token, όπως η επίδραση των μεταβολών τιμών στην αγορά διηνεκών συμβολαίων, τις αποδόσεις και τα επιτόκια χρηματοδότησης.

 • 2. Τι είναι το επίπεδο μόχλευσης Μοχλευμένων token Binance;
  Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοχλευμένα token (που δεν διαχειρίζεται η Binance), τα μοχλευμένα token της Binance δεν διατηρούν σταθερή μόχλευση. Αντιθέτως, τα μοχλευμένα token της Binance διατηρούν ένα μεταβλητό εύρος μόχλευσης μεταξύ 1,25x και 4x. Αυτό θα μεγιστοποιεί την κερδοφορία στις περιόδους ανάκαμψης και θα ελαχιστοποιεί τις απώλειες για την αποφυγή ρευστοποίησης. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι η πραγματική μόχλευση μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις πέρα από το εύρος-στόχος σε ακραίες κινήσεις της αγοράς.
 • 3. Τι είναι ένα υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού;
  Το σύμβολο ονόματος υποδεικνύει τα υποκείμενα στοιχεία. Για παράδειγμα, το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού του BTCUP είναι το διηνεκές συμβόλαιο BTC στα Binance ΣΜΕ.
 • 4. Ισολογίζονται τα μοχλευμένα token Binance;

  Τα Μοχλευμένα token Binance ισολογίζονται ανάλογα με τις ανάγκες μόνο. Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοχλευμένα token, τα Μοχλευμένα token Binance δεν είναι αναγκασμένα να διατηρούν μια σταθερή μόχλευση. Επομένως, τα Μοχλευμένα token Binance ισολογίζονται κατά τη διάρκεια ακραίων κινήσεων της αγοράς μόνο.

  Ο ισολογισμός των θέσεων Μοχλευμένων token Binance διέπεται από αποκλειστικούς αλγορίθμους της Binance. Η Binance στοχεύει να μεγιστοποιεί τη συσχέτιση μεταξύ των Μοχλευμένων token Binance και της υποκείμενης θέσης μόχλευσης margin.

 • 5. Πώς ξεκινάω με τα Μοχλευμένα token Binance;
  Πρέπει να αποδεχθείτε και συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις στην Αποποίηση ευθυνών κινδύνων μοχλευμένων token Binance πριν ξεκινήσετε με τα Μοχλευμένα token Binance.
 • 6. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω το ζεύγος συναλλαγών μοχλευμένων token που επιθυμώ να ανταλλάξω στην αγορά spot Binance. Θα τα προσθέσει η Binance;
  Μπορείτε να βρείτε εδώ μια λίστα των ζευγών συναλλαγών μοχλευμένων token διαθέσιμων για συναλλαγές στην Binance. Εάν προσθέσουμε περισσότερα ζεύγη συναλλαγών για συναλλαγές, θα πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων μια επίσημη ανακοίνωση.
 • 7. Ποιες από τις προμήθειες σχετίζονται με τα Μοχλευμένα token Binance;
  Οι προμήθειες που σχετίζονται με τα Μοχλευμένα token Binance έχουν ως εξής:
  i. Προμήθειες συναλλαγών: Οι προμήθειες συναλλαγών επιβάλλονται κατά την αγορά ή πώληση token στην αγορά spot και το πρόγραμμα προμηθειών είναι ίδιο με τις συναλλαγές Spot.
  ii. Προμήθειες εγγραφής: Οι προμήθειες εγγραφής επιβάλλονται όταν οι χρήστες επιλέγουν να κάνουν εγγραφή token, το οποίο αυτήν τη στιγμή ορίζεται σε 0,1% ανά εγγραφή.
  iii. Προμήθειες εξαργύρωσης: Οι προμήθειες εξαργύρωσης επιβάλλονται όταν οι χρήστες επιλέγουν να εξαργυρώσουν token, το οποίο αυτήν τη στιγμή ορίζεται σε 0,1% ανά εξαργύρωση.
  iv. Προμήθειες διαχείρισης: Μια ημερήσια προμήθεια διαχείρισης της τάξης του 0,01% θα χρεώνεται στις 00:00 UTC και θα εμφανίζεται καθαρά στην καθαρή αξία ενεργητικού των μοχλευμένων token.
  v. Προμήθειες χρηματοδότησης: Οι προμήθειες χρηματοδότησης καταβάλλονται (ή πληρώνονται) στο υποκείμενο κεφάλαιο με βάση το ποσοστό χρηματοδότησης και θα απεικονίζονται απευθείας στην καθαρή αξία ενεργητικού των Μοχλευμένων token. Η Binance δεν λαμβάνει καμία προμήθεια για μεταφορές προμήθειας χρηματοδότησης, αυτές γίνονται απευθείας μεταξύ των επενδυτών.
 • 8. Πώς κάνω εγγραφή ή εξαργύρωση;

  Για εγγραφή ή εξαργύρωση, μεταβείτε απλώς στη σελίδα μοχλευμένων token Binance και κάντε κλικ στην Εγγραφή ή Εξαργύρωση. Θα χρεωθείτε με προμήθεια εγγραφής ή εξαργύρωσης 0,1% και τα κεφάλαια (σε USDT) θα παρακρατηθούν από ή θα πιστωθούν στο πορτοφόλι spot σας.

  Το ημερήσιο συνολικό όριο εγγραφής ή εξαργύρωσης κάθε μοχλευμένου token μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

  Οι χρήστες μπορούν να κάνουν εγγραφή και εξαργύρωση κάθε μοχλευμένου token μέχρι το ημερήσιο ανώτατο όριο κάθε λογαριασμού οποιαδήποτε στιγμή, εκτός κατά τη διάρκεια εξισορρόπησης, ωστόσο, το ποσό μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγόρας. Συμβουλευτείτε τους Κανόνες συναλλαγών μοχλευμένων token της Binance για το όριο εγγραφής και εξαργύρωσης.

  Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εξαργυρώνουν token όσο το κεφάλαιο εξισορροπείται.

 • 9. Μπορώ να κάνω ανάληψη Μοχλευμένων token Binance στο πορτοφόλι μου;
  Αυτήν τη στιγμή, δεν είναι δυνατή η ανάληψη των Μοχλευμένων token Binance. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα EOS σας με ασφάλεια στον λογαριασμό σας στην Binance.