Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Κάλυψη βασικού λογαριασμού

Αξιοποιούμε την τεχνολογία, τη ρευστότητα και την παγκόσμια απήχηση της Binance για να εξυπηρετούμε βασικούς λογαριασμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Συναλλαγές VIP

Συναλλαγές VIP

Όσο περισσότερο συναλλάσσεστε, τόσο χαμηλότερες είναι οι προμήθειές σας. Προσφέρουμε χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών μέσω του διαβαθμισμένου προγράμματος συναλλαγών μας, με κάθε βαθμίδα να ισοδυναμεί με ορισμένες εκπτώσεις στις προμήθειες συναλλαγών.
Προβολή περισσότερων »
Εξωχρηματιστηριακές (OTC) συναλλαγές

Εξωχρηματιστηριακές (OTC) συναλλαγές

Οι OTC υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για όλα τα νομίσματα που υπάρχουν στην Binance, ακόμη και για όσα δεν έχουν άμεσο ζεύγος συναλλαγών. Καθώς όλες οι συναλλαγές ολοκληρώνονται μέσα στο οικοσύστημα της Binance, προσφέρουμε στενά ανοίγματα και ταχείς διακανονισμούς (συχνά μέσα σε 15 λεπτά).
Συνδεσιμότητα API

Συνδεσιμότητα API

Το API μας αναπτύχθηκε για να εξασφαλίσει απρόσκοπτη συμβατότητα και συνδεσιμότητα στα δεδομένα και τις υπηρεσίες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των REST και WebSocket. Μυστικά κλειδιά API παρέχονται σε όλους τους βασικούς λογαριασμούς.
Συναλλαγές μέσω περιθωρίων

Συναλλαγές μέσω περιθωρίων

Οι Συναλλαγές μέσω περιθωρίων είναι διαθέσιμες για πελάτες που επιζητούν να ενισχύσουν τα κέρδη από επιτυχείς συναλλαγές και προσφέρουν ακόμη μια μέθοδο επέκτασης του χαρτοφυλακίου.
Δευτερεύοντες λογαριασμοί

Δευτερεύοντες λογαριασμοί

Οι πελάτες διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης που δίνουν τη δυνατότητα για πολλαπλούς λογαριασμούς συναλλαγών εντός ενός μοναδικού κύριου λογαριασμού. Ο κύριος λογαριασμός έχει τον έλεγχο των συναλλαγών και των αναλήψεων, δημιουργώντας ένα ευέλικτο δίκτυο εμπιστοσύνης.
Αποκλειστική υποστήριξη πελατών

Αποκλειστική υποστήριξη πελατών

Η ομάδα μας καλύπτει πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο, από επενδυτές υψηλής συχνότητας, εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και αλγοριθμικών συναλλαγών έως και όλους τους ενδιάμεσους. Σχεδιάζουμε και εξατομικεύουμε ειδικές λύσεις για κάθε πελάτη