Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Πώς να αγοράσετε NEO

Binance is the best place to buy, sell, trade, and hold NEO easily. Signing up for a Binance account will allow you to buy, sell, and hold cryptocurrency.
Buy NEO here

What is NEO

Rebranded from Antshares in 2017, Neo is a blockchain founded in 2014 by Erik Zhang and Da HongFei. Neo has a Proof of Stake consensus mechanism and a unique transaction fee system based on the GAS token. The network’s utility token, NEO, produces GAS tokens used to pay for transaction fees. GAS tokens are limited to 100 million and released at a reducing rate over time.

The supply of NEO is also limited to 100 million, with 50 million sold in an ICO and the rest stored in a smart contract. Up to 15 million NEO tokens are unlocked from the smart contract annually to help fund the project’s development. NEO can also be staked for rewards or as part of the project’s governance system, giving users more control over the blockchains' development.

How to buy NEO

Buy NEO with Bank Transfer
Buy stablecoins listed on Binance by wiring money from your account to the providers of these coins. Then, use these stablecoins to buy NEO on Binance exchange.
Trade NEO
Binance supports the deposit of more than 300 cryptocurrencies, several of which you can exchange for NEO at some of the best rates in the market.
Buy NEO with Credit Card
Παρόλο που προς το παρόν δεν είναι δυνατή η απευθείας αγορά NEO με πιστωτική κάρτα, η Binance προσφέρει την καλύτερη λύση για την αγορά ενός από τα νομίσματα που είναι διαθέσιμα για αγορά με πιστωτική κάρτα και ανταλλαγή NEO με αυτά με την καλύτερη ρευστότητα και τις χαμηλότερες προμήθειες.

Buy and sell NEO on the Move

Download the Binance crypto trading app and trade your NEO plus 300+ cryptocurrencies, anytime and anywhere.
Λήψη από
Google Play
Λήψη στο
App Store

Binance: Where The World Trades NEO

Γρήγορο
Η μηχανή αντιστοίχισης παγκόσμιας κλάσης της Binance υποστηρίζει έως και 1.400.000 εντολές ανά δευτερόλεπτο. Αυτό διασφαλίζει ότι η εμπειρία σας στις συναλλαγές κρύπτο είναι γρήγορη και αξιόπιστη.
Απλό
Trading crypto on Binance is easy and intuitive. You only need a few steps to buy NEO instantly.
Με ασφάλεια και αξιοπιστία
Μας εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες κρύπτο παγκοσμίως. Η αρχιτεκτονική συστήματος πολλαπλών επιπέδων και πολλαπλών συστάδων, καθώς και το ταμείο ασφάλισης SAFU (Ασφαλές ταμείο περιουσιακών στοιχείων για χρήστες) προστατεύουν τον λογαριασμό σας.
Ρευστότητα
Η Binance είναι το ανταλλακτήριο κρύπτο με τη μεγαλύτερη ρευστότητα στον κόσμο και με τους μεγαλύτερους όγκους σε πολλαπλά ζεύγη κρύπτο.

What to Do After I Buy NEO

Store/Hold NEO
Many users hold on to their NEO with the expectation of it increasing in value. You can store your NEO safely on your Binance wallet or on our crypto wallet app Trust Wallet, the most user-friendly and secure mobile wallet.
Trade NEO
You can trade NEO for 300+ cryptocurrencies on Binance’s industry-leading, fast, and secure trading platform. Binance offers many trading pairs for NEO trading to meet your needs.
Earn NEO
Earn Rewards by staking coins. Staking is a great way to maximize your holdings in staking coins that would otherwise be sitting in a wallet or trading account.
Send NEO
Yes, Binance Pay allows you to easily transfer value around the world, fast. You can buy NEO online and send to anyone and anywhere with their NEO address at ZERO fees.
Spend NEO
You can also buy goods and services with your NEO. More and more vendors and retailers accept NEO every day. Visit any of the listed merchants to buy your favorite things with NEO using Binance Pay.
Learn More About NEO
You can read more in-depth articles on NEO and study how cryptocurrencies like NEO work on Binance Research

Start buying NEO

If you’re ready to take the next step and want to buy some NEO, take the next step with Binance!
Ξεκινήστε τώρα
Cryptocurrency investment activities, including actions done to buy NEO online via Binance, are subject to market risk. Binance provides easy and convenient ways for you to buy NEO instantly, and we put our best efforts to fully inform our users about each and every cryptocurrency we offer on the exchange, but we are not responsible for the results that may arise from your NEO purchase. This page and any information in it is not meant to be interpreted as an endorsement of any particular cryptocurrency or method of acquiring it.