Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Η Binance καταχωρείτε ως πάροχος υπηρεσιών στοιχείων ενεργητικού κρύπτο στην Κύπρο

2022-10-26

Η Binance ανακοίνωσε σήμερα ότι η Binance Cyprus Limited έχει εγγραφεί ως Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτο-περιουσιακών Στοιχείων (CASP) κατηγορίας 3, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). 

Αυτή η καταχώριση θα επιτρέψει στην Binance να προσφέρει υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών spot, θεματοφυλακής, ενεργειών Staking και καρτών, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανόνων της ΕΚΚ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF). Η Binance Cyprus Limited πήρε την έγκριση από την ΕΚΚ στις 20 Οκτωβρίου 2022.
Εκτός από τη χορήγηση αδειών σε παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ΕΚΚ είναι ο επόπτης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) σε ενέργειες με στοιχεία ενεργητικού κρύπτο που πραγματοποιούνται στην ή από την Κύπρο, αξιολογώντας αυστηρά τις διαδικασίες AML και Γνώριζε τον πελάτη σου (KYC).

Αυτό είναι ακόμη ένα ορόσημο στις ρυθμιστικές προσπάθειες της Binance στην Ευρώπη και ακολουθεί παρόμοιες καταχωρίσεις για τις τοπικές οντότητες της Binance στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. 

Ο Changpeng Zhao (CZ), ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Binance, δήλωσε: "Η Binance έχει μερικές από τις πιο εμπεριστατωμένες πολιτικές συμμόρφωσης AML και CTF στον κλάδο. Η αναγνώριση των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει για να είμαστε στην πρώτη γραμμή της συμμόρφωσης, όπως αντιπροσωπεύει η καταχώρισή μας στην Κύπρο, αποτελεί απόδειξη αυτού. Η αποτελεσματική ρύθμιση, η οποία προστατεύει τους χρήστες και τονώνει την καινοτομία, είναι απαραίτητη για τη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου μας".

Ο Martin Bruncko, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Binance Ευρώπης, προσέθεσε: "Η καταχώριση στην Κύπρο είναι ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή μας ανάπτυξη και είναι ένα ακόμη σημάδι της δέσμευσής μας στην περιοχή. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε την τοπική μας ομάδα στην Κύπρο και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος κρύπτο".