Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Coin-Margined Futures Contract Specifications

Binance
2020-06-11 07:38
Video Tutorial
Coin-margined contracts are collateralized and settled in cryptocurrency. Instead of using stablecoins as collateral, you can use cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum as margin-assets for your futures positions.
COIN-margined contracts offer the following characteristics:
  • Collateral and settlement in cryptocurrency: Contracts are collateralized and settled in cryptocurrencies, such as Bitcoin, Ethereum, BNB, and many more.
  • Expiration: Perpetual, Quarterly, and Bi-Quarterly.
  • Contract Multiplier: Contract multiplier represents the value of a contract. The contract multiplier for BTC coin-margined contracts is 100 USD. Meanwhile, altcoin contracts have a multiplier of 10 USD.
  • Funding rate: This only applies to perpetual contracts. Every eight hours, funding rates are paid either to traders who are long or those who are short, based on differences with the spot price.
For complete contract specifications of Coin-Margined Futures Contracts, please refer to: