Τι είναι η αναμέτρηση USDⓈ περιθωρίου

Binance
2021-09-22 01:42
Εκπαιδευτικό βίντεο
Εισαγωγή στην αναμέτρηση USDⓈ περιθωρίου
Η αναμέτρηση USDⓈ περιθωρίου διευρύνει την υπάρχουσα λειτουργία αναμέτρησης, που επιτρέπει στους χρήστες να διαγωνιστούν μεταξύ τους και να κερδίσουν πόντους. Αυτή η νέα λειτουργία αναμειγνύει στοιχεία gaming και συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, θέτοντας τους επενδυτές σε μια αναμέτρηση σώμα με σώμα, για να αναδειχθεί ο πιο κερδοφόρος επενδυτής σε περίοδο αναμέτρησης 1 λεπτού. Σε κάθε αναμέτρηση, οι χρήστες μπορούν να συλλέξουν πόντους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
Τι καινούριο υπάρχει στην αναμέτρηση;
Η νέα αναμέτρηση USDⓈ περιθωρίου, όπως λέει και το ίδιο το όνομα, επιτρέπει στους χρήστες να χρηματοδοτήσουν τις θέσεις αναμέτρησης τους με USDT, δίνοντάς τους την ευελιξία να συναλλάσσονται σε πολλαπλά συμβόλαια. Η αναμέτρηση USDⓈ περιθωρίου προσφέρει μεγαλύτερο εύρος συμβολαίων στα οποία μπορείτε να διαγωνιστείτε, παρέχοντας, έτσι, περισσότερες ευκαιρίες στους συμμετέχοντες. Στην τελευταία έκδοση, οι χρήστες μπορούν να διαγωνιστούν σε κορυφαίες Αγορές altcoin όπως BNBUSDT και ETHUSDT — η αναμέτρηση νομισμάτων περιθωρίου προσφέρει μόνο συμβόλαια BTCUSD.
Οι χρήστες αναμέτρησης USDⓈ περιθωρίου θα διαγωνιστούν σε περίοδο αναμέτρησης ενός λεπτού (διάρκειας 5 λεπτών για αναμέτρηση νομισμάτων περιθωρίου), επιτρέποντας στους χρήστες να συναλλάσσονται ενάντια σε περισσότερους αντιπάλους και να εκμεταλλεύονται τη μεταβλητότητα των βραχυπρόθεσμων τιμών.
Στην αναμέτρηση νομισμάτων περιθωρίου, οι χρήστες προβλέπουν τη μέλλουσα κατεύθυνση του διηνεκούς συμβολαίου νομισμάτων περιθωρίου BTCUSD εντός 5 λεπτών και διαλέγουν μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη θέση, βάσει της ανάλυσής τους. Οι παίκτες που θα προβλέψουν την αντίθετη κατεύθυνση, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους αυτόματα.
Αντίθετα, η αναμέτρηση USDⓈ περιθωρίου προσφέρει μια διαφορετική δυναμική αναμέτρησης από την αναμέτρηση νομισμάτων περιθωρίου. Στην αναμέτρηση USDⓈ περιθωρίου, οι χρήστες πρέπει να προβλέψουν το συμβόλαιο που έχει τις υψηλότερες πιθανότητες να παράγει μέγιστα κέρδη, εντός μιας περιόδου ενός λεπτού.
Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ο Γιάννης κι η Μαρία διαγωνίζονται σε αναμέτρηση ενός λεπτού, όπου ο Γιάννης έχει αγοράσει μια μακροπρόθεσμη θέση σε BTCUSDT, ενώ η Μαρία έχει αγοράσει μια μακροπρόθεσμη θέση σε LINKUSDT. Στο τέλος της περιόδου αναμέτρησης, το BTCUSDT κερδίζει 2% ενώ το LINKUSDT κερδίζει 1%. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Γιάννης κερδίζει την αναμέτρηση.
Κανόνες αναμέτρησης
Τα αποτελέσματα κάθε αναμέτρησης προσδιορίζονται από τη σύγκριση του ποσοστού επιστροφής μεταξύ των δυο διαγωνιζόμενων. Για κάθε θέση αναμέτρησης, το αποτέλεσμα ορίζεται ως εξής:
Προϋποθέσεις νίκης:
  • ROE για μακροπρόθεσμες θέσεις = (τιμή κλεισίματος - τιμή εισόδου)/ τιμή εισόδου > 0,
  • ROE για βραχυπρόθεσμες θέσεις = (τιμή εισόδου - τιμή κλεισίματος)/ τιμή εισόδου >.
Επίσης, σημειώστε ότι η λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου είναι ενεργοποιημένη με σταθερή μόχλευση 50x για θέσεις αναμέτρησης USDⓈ. Με περιθώριο 5 USDT, οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν μια θέση 250 USDT (μόχλευση 50x).
Οι πόντοι αναμέτρησης κατανέμονται βάσει της κερδοφορίας κάθε θέσης αναμέτρησης. Επιπλέον, οι πόντοι υπολογίζονται βάσει του ονομαστικού μεγέθους κάθε θέσης αναμέτρησης. Όσο μεγαλύτερο το κέρδος σας, τόσους περισσότερους πόντους κερδίζετε. Η κατανομή των πόντων έχει ως εξής:
Ονομαστική αξίαΑποτέλεσμα αναμέτρησης
Διάστημα αναμέτρησης: 00:00-01:00
250 USDTΝίκη
αν
PNL=<0, κερδισμένοι πόντοι = +2
αλλιώς
PNL>0 , κερδισμένοι πόντοι = +5
Ήττα+1
500 USDTΝίκη
αν
PNL=<0, κερδισμένοι πόντοι = +4
αλλιώς
PNL>0, κερδισμένοι πόντοι = +10
Ήττα+2
1.000 USDTΝίκη
αν
PNL=<0, κερδισμένοι πόντοι = +8
αλλιώς
PNL>0, κερδισμένοι πόντοι = +20
Ήττα+4
2.500 USDTΝίκη
αν
PNL=<0, κερδισμένοι πόντοι = +20
αλλιώς
PNL>0, κερδισμένοι πόντοι = +50
Ήττα+10
5.000 USDT

Νίκη
αν
PNL=<0, κερδισμένοι πόντοι = +50
αλλιώς
PNL>0, κερδισμένοι πόντοι = +100
Ήττα+25
10.000 USDTΝίκη
αν
PNL=<0, κερδισμένοι πόντοι = +120
αλλιώς
PNL>0, κερδισμένοι πόντοι = +200
Ήττα+60
25.000 USDTΝίκη
αν
PNL=<0, κερδισμένοι πόντοι = +350
αλλιώς
PNL>0, κερδισμένοι πόντοι = +500
Ήττα+175
Μη φυσιολογικές συνθήκες αγοράς

Μη έγκυρο
Κερδισμένοι πόντοι = +0
  1. Αν ο χρήστης κλείσει τις θέσεις μη αυτόματα στη διεπαφή συναλλαγών USD-M.
  2. Διάστημα διακοπής λειτουργίας συστήματος που διαταράσσει την ομαλή δραστηριότητα συναλλαγών.
  3. Οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει από μη φυσιολογική δραστηριότητα συναλλαγών.