Επισκόπηση των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης

Binance
2021-10-13 01:50
Εκπαιδευτικό βίντεο

Τι είναι το δικαίωμα προαίρεσης;

Το δικαίωμα προαίρεσης είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν ή να πωλούν το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή, είτε πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία είτε κατά την εν λόγω ημερομηνία. Τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των εμπορευμάτων, των δεικτών, των νομισμάτων, των κρυπτονομισμάτων ή ακόμη και ενός άλλου παράγωγου προϊόντος. Ο σκοπός των συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η αντιστάθμιση των κινδύνων σε υφιστάμενος θέσεις ή η κερδοσκοπία.

Τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης: τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης. Τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς επιτρέπουν στους επενδυτές συμβολαίου να αγοράσουν το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, ενώ τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη του συμβολαίου να πουλήσει το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού. Ένας επενδυτής αγοράζει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς με την προσδοκία ότι η αξία του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού θα αυξηθεί στο μέλλον. Αντίστροφα, ένας επενδυτής αγοράζει δικαίωμα προαίρεσης πώλησης με την προσδοκία ότι η αξία του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού θα μειωθεί στο μέλλον.
Τα δικαιώματα προαίρεσης κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε δικαιώματα προαίρεσης αμερικανικού και ευρωπαϊκού τύπου με βάση τις ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης. Τα δικαιώματα προαίρεσης αμερικανικού τύπου επιτρέπουν στους επενδυτές να ασκούν τα δικαιώματα οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία λήξης των δικαιωμάτων προαίρεσης και συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω ημερομηνίας, ενώ οι τα δικαιώματα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά την ημερομηνία λήξης.

Λεπτομέρειες συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης

Υποκείμενο στοιχείο ενεργητικούΤο στοιχείο στο οποίο βασίζεται ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης
Μέγεθος συμβολαίουΤο μέγεθος του συμβολαίου δικαιωμάτων προαίρεσης αναφέρεται στο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού
Τιμή εκτέλεσηςΕίναι γνωστό και ως τιμή εξάσκησης. Είναι η τιμή στην οποία οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού όταν ασκούνται τα δικαιώματα προαίρεσης
Τιμή δικαιώματοςΗ τιμή στην οποία οι επενδυτές αποκτούν τα δικαιώματα προαίρεσης
Ημερομηνία λήξηςΗ τελευταία ημέρα κατά την οποία ισχύουν τα δικαιώματα προαίρεσης, που σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα προαίρεσης κατά την εν λόγω ημέρα ή πριν από αυτή
Κατηγορία άσκησηςΔικαίωμα προαίρεσης αμερικανικού ή ευρωπαϊκού τύπου, με βάση τις ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης
Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης, ανατρέξτε στο άρθρο Τι είναι τα Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης;.