Γλωσσάρι ορολογίας συναλλαγών P2P

Binance
2021-04-26 05:41
Εκπαιδευτικό βίντεο
1. Τι είναι οι συναλλαγές P2P;
Οι "Peer-to-peer" (P2P) συναλλαγές αποτελούν ένα είδος συναλλαγών, όπου ο αγοραστής και ο πωλητής ανταλλάσσουν απευθείας τα κρύπτο και τα στοιχεία ενεργητικού παραστατικού χρήματός τους, με τη βοήθεια μιας διαδικτυακής αγοράς και υπηρεσιών μεσεγγύησης.
2. Τι είναι η διαφήμιση;
Οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν την προτιμώμενη τιμή συναλλαγής των κρύπτο τους και να την κοινοποιήσουν στην πλατφόρμα μας. Η συμφωνία ανακοίνωσης ονομάζεται "Διαφήμιση".
3. Τι είναι ο εκδότης;
Ο χρήστης που δημοσιεύει μια "διαφήμιση", μια προσφορά που έχει ανακοινωθεί για αγορά/πώληση κρυπτονομισμάτων, ονομάζεται εκδότης.
4. Τι είναι η αποδέσμευση;
Όταν ένας αγοραστής έχει πληρώσει τον πωλητή και ο πωλητής έχει επιβεβαιώσει την παραλαβή της πληρωμής, ο πωλητής πρέπει να επιβεβαιώσει και να αποδεσμεύσει τα κρύπτο για τον αγοραστή.
5. Πώς πραγματοποιούνται οι μεταφορές;
Πρέπει να μεταφέρετε τα κρύπτο σας από ένα πορτοφόλι P2P προς ένα πορτοφόλι spot, για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στην αγορά. Στην εφαρμογή, μεταβείτε στα "Κεφάλαια", στη συνέχεια στην επιλογή "P2P", κάντε κλικ στη "Μεταφορά" και επιλέξτε το κρύπτο καθώς και το ποσό που θέλετε να μεταφέρετε και κάντε κλικ στο κουμπί "Μεταφορά".
6. Τι είναι η προσφυγή;
Όταν υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή και ο χρήστης θα ήθελε να μεσολαβήσει η πλατφόρμα, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν μια προσφυγή. Τα κρύπτο που εμπλέκονται στη συναλλαγή θα παραμείνουν δεσμευμένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
7. Πώς ακυρώνεται μια προσφυγή;
Αφού γίνει υποβολή μιας προσφυγής, ο χρήστης που ξεκίνησε την προσφυγή μπορεί να την ακυρώσει αν συμφωνήσουν τα μέρη και δεν είναι απαραίτητη πλέον η μεσολάβηση. Η εντολή θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής επιβεβαίωσης από τον πωλητή για να αποδεσμεύσει τα κρύπτο. Τα κρύπτο θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι να επιβεβαιώσει ο πωλητής ότι έλαβε την πληρωμή.
8. Πώς μπορώ να δημοσιεύω διαφημίσεις;
Οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να κάνουν κλικ στο κουμπί "Δημοσίευση νέα διαφήμισης" και να δημοσιεύσουν μια διαφήμιση επιλέγοντας τον τύπο διαφημίσεων, το ποσό, την τιμή και τις συνθήκες συναλλαγής κ.λπ. Μόλις επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή "Κοινοποίηση" για να δημοσιεύσετε την διαφήμιση.
9. Πώς μπορώ να γίνω έμπορος;
Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για να γίνετε έμπορος, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα.
10. Τι είναι το όριο ανάληψης "Τ+1";
Αν ενεργοποιηθούν οι έλεγχοι κινδύνου, ο αγοραστής δεν θα μπορεί να κάνει ανάληψη των κρύπτο που έχει αγοράσει από την Binance για 24 ώρες. Το όριο ανάληψης "Τ+1" ισχύει μόνο για συναλλαγές σε κινεζικό γιουάν.
11. Τι είναι η κατάσταση "Σε εντολή";
Μια εντολή είναι η υποσχόμενη συναλλαγή στην οποία έχουν συμφωνήσει ένας αγοραστής και ένας πωλητής. Η Binance P2P διευκολύνει τη συναλλαγή παρέχοντας υπηρεσία μεσεγγύησης, δεσμεύοντας τα στοιχεία ενεργητικού μέχρι να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη για την αποδέσμευση, όπως έχει συμφωνηθεί.
12. Τι είναι η προσθήκη τρόπου πληρωμής;
Για να λάβει ο χρήστης μια πληρωμή από τον αγοραστή, πρέπει να προσθέσει τα στοιχεία πληρωμής.
13. Τι είναι η αντιστοίχηση εντολής;
Το σύστημά μας αντιστοιχεί αυτόματα τον αγοραστή/χρήστη για τους χρήστες σύμφωνα με την καλύτερη τιμή, αντιστοιχίζοντας τον τρόπο πληρωμής με το συνολικό ποσό συναλλαγής.
14. Γιατί λήγει μια τιμή;
Οι τιμές της κυμαινόμενης τιμής διαφημίσεων παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογες με αυτές της αγοράς και ανανεώνονται κάθε λεπτό. Η τιμή που βλέπετε μπορεί να έχει λήξει μετά από ένα λεπτό. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κάνετε ανανέωση και να λάβετε την ανανεωμένη τιμή πριν επιβεβαιώσετε την εντολή.
15. Τι είναι η προϋπόθεση συναλλαγής;
Πρέπει να προσθέσετε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου και να ολοκληρώσετε την επαλήθευση ταυτότητας πριν προχωρήσετε σε μια συναλλαγή P2P.
16. Τι είναι η διαφήμιση κυμαινόμενης τιμής;
Η τιμή της κυμαινόμενης τιμής διαφημίσεων παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογες με αυτές της αγοράς και ανανεώνεται κάθε λεπτό.
17. Τι είναι η διαφήμιση σταθερής τιμής;
Η τιμή σταθερής τιμής διαφημίσεων είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται μαζί με την τιμή αγοράς του κρύπτο.
18. Τι είναι η προσαρμογή κυμαινόμενης τιμής;
Ως προσαρμογή κυμαινόμενης τιμής ορίζεται η απόδοση που θα ήθελε να χρεώσει ο εκδότης της διαφήμισης για να υπολογιστεί η τιμή στην οποία θέλει να πραγματοποιήσει αγορά/πώληση.
19. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Καταχώρισης προσφοράς και Λειτουργίας εξπρές;
Η λειτουργία "Εξπρές" αντιστοιχεί αυτόματα έναν αγοραστή/πωλητή με εσάς, ενώ με την "Καταχώριση προσφοράς" μπορείτε να διαλέξετε μόνοι σας τον αγοραστή/πωλητή.