Πώς να χρησιμοποιώ τα δάνεια της Binance

Binance
2021-07-01 01:26
Εκπαιδευτικό βίντεο

Πώς πραγματοποιώ δανεισμό;

1. Κάντε κλικ στην επιλογή [Χρηματοδότηση] - [Δάνεια κρύπτο]. Για να ξεκινήσετε τον δανεισμό:
  • Επιλέξτε το στοιχείο ενεργητικού που θέλετε να δανειστείτε και εισάγετε το ποσό δανεισμού.
  • Επιλέξτε το στοιχείο ενεργητικού πρόσθετης εγγύησης και εισάγετε το ποσό της πρόσθετης εγγύησης.
  • Επιλέξτε περίοδο δανείου.
  • Αφού επιβεβαιώσετε το ποσό δανεισμού, την πρόσθετη εγγύηση, το επιτόκιο, την αποπληρωμή κλπ, κάντε κλικ στην επιλογή [Έναρξη δανεισμού τώρα].
2. Επιβεβαιώστε όλες τις πληροφορίες στο αναδυόμενο παράθυρο Επιβεβαίωσης εντολής. Διαβάστε προσεκτικά και αποδεχτείτε τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών δανεισμού της Binance και κάντε κλικ στο [Επιβεβαίωση].

Πώς προσαρμόζετε τη μακροπρόθεσμη αξία (LTV);

1. Κάντε κλικ στο [Εντολές σε εξέλιξη] - [Ρύθμιση LTV].
2. Μπορείτε να μετακινήσετε την μπάρα LTV για να προσαρμόσετε την LTV ή να προσθέσετε/αφαιρέσετε με μη αυτόματο τρόπο το ποσό εγγύησης.
3. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη πρόσθετης εγγύησης] ή [Αφαίρεση πρόσθετης εγγύησης] για να επιβεβαιώσετε την προσαρμογή της LTV.

Πώς γίνεται αποπληρωμή;

1. Κάντε κλικ στο [Εντολές σε εξέλιξη] - [Αποπληρωμή].
2. Μπορείτε να εισάγετε απευθείας το [Ποσό αποπληρωμής] ή να επιλέξετε μια αναλογία αποπληρωμής.
3. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες και κάντε κλικ στο [Επιβεβαίωση αποπληρωμής].
4. Θα δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μετά την επιτυχημένη επεξεργασία της αποπληρωμής.

Πώς ελέγχω τις εντολές και το ιστορικό δανείων μου;

1. Κάντε κλικ στο [Εντολές] - [Ιστορικό δανείων]
2. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να ανοίξετε την καρτέλα [Ιστορικό δανείων] για να ελέγξετε τα εξής:
  • Εντολές δανείων
  • Ιστορικό αποπληρωμών
  • Ιστορικό προσαρμογής μακροπρόθεσμης αξίας (LTV)
  • Ιστορικό ρευστοποίησης
  • Ιστορικό δανείων

Προμήθεια ρευστοποίησης

Εάν γίνει ρευστοποίηση, θα χρεωθείτε προμήθεια ρευστοποίησης 2% από το συνολικό ποσό δανεισμού.