Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Calculate Mining Earnings

Binance
2020-03-24 11:19
Currently, the Binance Mining Pool uses the FPPS Settlement Model for BTC and the PPS+ settlement Model for ETH that assumes the Luck Value of completed blocks so the workers do not have to. Theoretically, Earnings and Transaction Fees are distributed to workers based on hash rate. The Settlement Calculation Method is as follows:
FPPS = Theoretical Average Daily Settlement Earnings * (1 + Transaction Fee Rate) * (1 - Mining Pool Fee Rate)
PPS+ = Shares / Difficulty * Block Reward * (1 - Mining Pool Fee Rate)
The theoretical Earnings and Transaction Fee Rates for the day can be found in the Block Explorer in the average Block Transaction Fee Rate for the current settlement period.
BTC Pool Fee Rate is 2.5%.
ETH Pool Fee Rate is 0.5%.
Σχετικά άρθρα