Οδηγός για τις συναλλαγές ΣΜΕ για αρχάριους(Web)

Binance
2021-07-19 05:53
Κάντε κλικ στο βίντεο για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε τις συναλλαγές ΣΜΕ στον ιστότοπο Binance
Στις συναλλαγές ΣΜΕ, μπορείτε να συμμετάσχετε σε κινήσεις αγοράς και να επωφεληθείτε κάνοντας μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα συμβόλαια ΣΜΕ.
Κάνοντας μακροπρόθεσμα συμβόλαια, ένας επενδυτής αγοράζει συμβόλαιο ΣΜΕ με την προσδοκία ότι θα αυξηθεί η αξία του στο μέλλον.
Αντιστρόφως, ένας επενδυτής πουλάει ένα βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο ΣΜΕ, στοιχηματίζοντας ότι οι τιμές θα μειωθούν στο μέλλον.
Στην πλατφόρμα μας ΣΜΕ της Binance, μπορείτε να κάνετε μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα συμβόλαια με μόχλευση για να μειώσουν τον κίνδυνο ή να ψάξετε κέρδη σε ευμετάβλητες αγορές. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές στην πλατφόρμα μας ΣΜΕ της Binance:
  1. Καταθέστε USDT, BUSD στον λογαριασμό σας ΣΜΕ USDⓈ-M ως περιθώριο και άλλα νομίσματα π.χ. BTC στο ΣΜΕ COIN-M ως περιθώριο
  2. Επιλέξτε το επίπεδο μόχλευσης της προτίμησής σας
  3. Επιλέξτε το κατάλληλο είδος εντολής (αγοράς ή πώλησης)
  4. Ορίστε τον αριθμό των συμβολαίων που επιθυμείτε να έχετε
Δείτε ένα παράδειγμα του πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα συμβόλαια ΣΜΕ:
Μακροπρόθεσμα BTCUSDT:

Βραχυπρόθεσμα BTCUSDT:
Σε αγορές spot, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν μόνο όταν η αξία ενός στοιχείου ενεργητικού αυξηθεί. Αντιθέτως, μέσω συμβολαίων ΣΜΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε και με τους δύο τρόπους καθώς η αξία των στοιχείων ενεργητικού αυξάνεται ή μειώνεται.

Πώς υπολογίζονται τα δυνητικά PNL και ROE%

Συμβόλαια ΣΜΕ USDⓈ-M
  • Οι χρήστες επιλέγουν την τιμή αναφοράς ως αρχική τιμή:
Δυνητικά PNL = μέγεθος θέσης * κατεύθυνση εντολής * (τιμή αγοράς - τιμή εισόδου)
ROE% =Δυνητικά PNL σε USDT / περιθώριο εισόδου = ( ( τιμή αγοράς - τιμή εισόδου ) * κατεύθυνση εντολής * μέγεθος ) /(position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
*IMR = 1/Μόχλευση
  • Οι χρήστες επιλέγουν την τελευταία τιμή ως αρχική τιμή:
Δυνητικό PNL = μέγεθος θέσης * κατεύθυνση εντολής * (τελευταία τιμή - τιμή εισόδου)
ROE% = Δυνητικά PNL σε USDT / περιθώριο εισόδου = ( ( τελευταία τιμή - τιμή εισόδου ) * κατεύθυνση εντολής * μέγεθος ) /(position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
κατεύθυνση εντολής: 1 για μακροπρόθεσμη εντολή, -1 για βραχυπρόθεσμη εντολή
Συμβόλαια ΣΜΕ COIN-M
  • Οι χρήστες επιλέγουν την τιμή αναφοράς ως αρχική τιμή:
Δυνητικά PNL = μέγεθος_θέσης * πολλαπλασιαστής_συμβολαίου * κατεύθυνση εντολής * (1 / τιμή εισόδου - 1 / τιμή αναφοράς)
ROE% = Δυνητικά PNL * τιμή αναφοράς / abs(μέγεθος) * πολλαπλασιαστής_συμβολαίου * IMR
  • Οι χρήστες επιλέγουν την τελευταία τιμή ως αρχική τιμή:
Δυνητικά PNL = μέγεθος_θέσης * πολλαπλασιαστής_συμβολαίου * κατεύθυνση εντολής * (1 / τιμή εισόδου - 1 / τιμή αναφοράς)
ROE% = Δυνητικά PNL * τιμή_αναφοράς / abs(μέγεθος) * πολλαπλασιαστής_συμβολαίου * IMR
Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να εξερευνήσετε περισσότερα: