Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.
How to deposit RUB?
Binance
2019-10-30 10:51
Binance has opened deposits and withdrawals for the Russian ruble (RUB) through Advcash. Users can now start to deposit RUB to their Binance Wallet and then use the funds in their Binance Wallet to buy BTC, ETH, XRP and more choices in the [Buy Crypto] service. To learn how to deposit RUB, follow the step-by-step guide below.
Note:
  • Deposits by using Advcash wallet is FREE, withdrawals via Advcash wallet will be charged a fee of 2%.
  • For bank cards, Advcash will charge 4% for each deposit or 1% + 50 RUB for each withdrawal.
  • To be able to deposit or withdraw, you are required to pass Advcash verification first.

How to Deposit RUB?

Step 1

Sign in to your Binance account.

Step 2

Navigate to the Deposit & Withdraw section of your wallet.

Step 3

Select Deposit-Fiat and choose RUB.

Step 4

Input the amount of RUB you want to deposit and select your preferred payment method.

Step 5

Complete the payment on Advcash

Step 6

You have now completed your deposit.