Τύποι εντολών στα ΣΜΕ Binance

Binance
2021-08-19 12:40
Επί του παρόντος, τα ΣΜΕ της Binance υποστηρίζουν 7 τύπους εντολών:
1. Εντολή με όριο
2. Ελεύθερη εντολή
3. Εντολή Stop-Limit
4. Εντολή Stop Market
5. Εντολή Trailing Stop
6. Εντολή Post Only
7. Εντολή TP/SL με όριο (εντολή στρατηγικής)
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ενεργοποιήσουν διάφορες ρυθμίσεις από τις [Προτιμήσεις] πριν καταχωρίσουν μια εντολή:
  • Επιβεβαίωση εντολής: Μόλις ενεργοποιηθεί, απαιτείται επιβεβαίωση εντολής κάθε φορά που υποβάλλεται μια εντολή.
  • Λειτουργία θέσης: Μπορείτε να επιλέξετε [Λειτουργία μονής κατεύθυνσης] ή [Λειτουργία αντιστάθμισης] για τα συμβόλαιά σας.
  • Προστασία τιμών: Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας τιμών, αν η διαφορά μεταξύ της πιο πρόσφατης τιμής και της τιμής αναφοράς του συμβολαίου υπερβαίνει το καθορισμένο όριο όταν οι εντολές SL/TP φτάσουν την τιμή ενεργοποίησης, τότε δεν θα ενεργοποιηθούν οι εντολές SL/TP. Μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο Τρόπος χρήσης της λειτουργίας προστασίας τιμών για να μάθετε περισσότερα.

Εντολή με όριο

Τι είναι η εντολή με όριο;
Η εντολή με όριο σάς επιτρέπει να υποβάλετε μια εντολή σε μια συγκεκριμένη ή καλύτερη τιμή. Μια εντολή αγοράς με όριο θα εκτελεστεί εάν η τιμή ταιριάζει ή είναι χαμηλότερη από την τιμή ορίου και μια εντολή πώλησης με όριο θα εκτελεστεί σε ή με υψηλότερη τιμή από την τιμή ορίου. Λάβετε υπόψη ότι μια εντολή με όριο δεν εγγυάται την εκτέλεσή της.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο της Ακαδημίας Τι είναι η εντολή με όριο για να μάθετε περισσότερα.

Ελεύθερη εντολή

Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς;
Οι ελεύθερες εντολές αντιστοιχίζονται αμέσως με τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο Τι είναι μια ελεύθερη εντολή; για να μάθετε περισσότερα.

Εντολή Stop Limit

Τι είναι η εντολή Stop Limit;
Μια εντολή Stop Limit είναι μια εντολή υπό όρους σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που εκτελείται σε προσδιορισμένη τιμή αφότου φτάνει συγκεκριμένη τιμή stop. Μόλις φτάσει την τιμή stop, θα αγοράσει ή θα πουλήσει σε τιμή ορίου ή σε καλύτερη τιμή, ανάλογα με τις παραμέτρους εντολής.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο Τι είναι μια εντολή Stop Limit; για να μάθετε περισσότερα.

Εντολή αγοράς stop

Τι είναι μια εντολή Stop Market;
Παρόμοια με μια εντολή Stop Limit, μια εντολή Stop Market χρησιμοποιεί μια τιμή στοπ για να ενεργοποιήσει τη συναλλαγή. Ωστόσο, όταν επιτευχθεί η τιμή στοπ, ενεργοποιεί μια ελεύθερη εντολή.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο Τι είναι μια εντολή Stop; για να μάθετε περισσότερα.

Εντολή Trailing Stop

Τι είναι η εντολή Trailing Stop;
Η εντολή Trailing Stop επιτρέπει στους επενδυτές να υποβάλουν μια προκαθορισμένη εντολή σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό μακριά από την τιμή αγοράς, όταν η αγορά αλλάζει. Κλειδώνει το κέρδος, δίνοντας τη δυνατότητα σε μια συναλλαγή να παραμένει ανοιχτή και να συνεχίσει να είναι κερδοφόρα, όσο η τιμή κινείται προς την ευνοϊκή για τους επενδυτές κατεύθυνση. Δεν γυρίζει πίσω προς την άλλη κατεύθυνση. Όταν η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά ένα καθορισμένο ποσοστό, η εντολή Trailing Stop θα εκτελεστεί στην τιμή αγοράς.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο Τι είναι μια εντολή Trailing Stop; για να μάθετε περισσότερα.

Εντολή Post Only

Τι είναι η εντολή Post Only;
Οι εντολές Post Only προστίθενται στο βιβλίο εντολών όταν υποβάλετε την εντολή, αλλά δεν εκτελούνται αμέσως.

Εντολή TP/SL με όριο (εντολή στρατηγικής)

Τι είναι η εντολή ορίου TP/SL;
Πριν ανοίξετε μια θέση, μπορείτε να ορίσετε μια τιμή take profit ή stop loss. Θα ακολουθήσει την "Πιο πρόσφατη τιμή" ή την "Τιμή αναφοράς" για έναυσμα των εντολών take profit και stop loss.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο Εντολή TP/SL με όριο (εντολή στρατηγικής)για να μάθετε περισσότερα.