Δομή και υπολογισμοί προμήθειας ΣΜΕ της Binance

Binance
2021-09-14 07:15
Για να ελέγξετε το ποσοστό προμήθειας συναλλαγής, πατήστε εδώ.
Σημειώσεις:
  1. Όλοι οι VIP της αγοράς spot είναι επίσης VIP στην αγορά ΣΜΕ.
  2. Τα επίπεδα προμήθειας ΣΜΕ αντικατοπτρίζουν την αγορά spot αλλά είναι γενικά χαμηλότερα. Σημειώστε ότι ο απαιτούμενος όγκος για κάθε επίπεδο VIP είναι 5 φορές αυτός της αγοράς spot, λόγω της μόχλευσης που παρέχεται.
  3. Ανατρέξτε στον Μηχανισμό ημερήσιου υπολογισμού υπόλοιπου BNB.
  4. Οι χρήστες θα λάβουν 10% έκπτωση σε τυπικές προμήθειες συναλλαγών όταν χρησιμοποιούν BNB για να πληρώσουν τις προμήθειες συναλλαγών στην πλατφόρμα ΣΜΕ της Binance. Οι χρήστες θα πρέπει να μεταφέρουν BNB από το πορτοφόλι ανταλλαγών τους στο πορτοφόλι ΣΜΕ, για να λάβουν έκπτωση 10%. Σιγουρευτείτε ότι το υπόλοιπο BNB στο πορτοφόλι ΣΜΕ αρκεί για να πληρώσετε την προμήθεια συναλλαγής, διαφορετικά το σύστημα θα αφαιρέσει αυτόματα USDT ως προμήθειες συναλλαγών ΣΜΕ και δεν θα έχετε δικαίωμα στην έκπτωση.
  5. Τα BNB που μεταφέρθηκαν στα πορτοφόλια ΣΜΕ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για εκπτώσεις προμήθειας συναλλαγών. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προμήθειες ρευστότητας και ως εχέγγυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Πρόγραμμα έκπτωσης προμήθειας συναλλαγών ΣΜΕ της Binance - Εξοικονομήστε 10% με BNB

Τι σημαίνει "ειδικός διαπραγματευτής" και "λήπτης";

Λήπτης:

Όταν καταχωρείτε μια εντολή με άμεση συναλλαγή, συμπληρώνοντάς την εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, πριν μεταβείτε στο βιβλίο εντολών, αυτές οι συναλλαγές θα είναι συναλλαγές "λήπτη".
Οι συναλλαγές από εντολές αγοράς είναι πάντα λήπτες, καθώς οι εντολές αγοράς δεν μπορούν να περαστούν ποτέ στο βιβλίο εντολών. Αυτές οι συναλλαγές "παίρνουν" όγκο από το βιβλίο εντολών και συνεπώς ονομάζονται "λήπτες".

Ειδικός διαπραγματευτής:

Όταν καταχωρείτε μια εντολή που πηγαίνει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο βιβλίο εντολών, όπως η εντολή με όριο, όποιες μεταγενέστερες συναλλαγές έρχονται από αυτήν την εντολή θα είναι "ειδικοί διαπραγματευτές".
Αυτές οι εντολές προσθέτουν όγκο στο βιβλίο εντολών, βοηθώντας έτσι στη "διαπραγμάτευση της αγοράς", και για αυτό ορίζονται ως "ειδικός διαπραγματευτής" για όποιες μεταγενέστερες συναλλαγές.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της προμήθειας των συμβολαίων νομισματικού περιθωρίου;

Προμήθεια = ονομαστική αξία x ποσοστό προμήθειας
Ονομαστική αξία = (αριθμός συμβολαίων x μέγεθος συμβολαίου) / τιμή συναλλαγής
Για παράδειγμα, προμήθεια ειδικού διαπραγματευτή VIP0: 0,015%, προμήθεια λήπτη: 0,040%
Αγοράστε 10 τριμηνιαία συμβόλαια BTCUSD 0925 χρησιμοποιώντας εντολή αγοράς:
Ονομαστική αξία = (αριθμός συμβολαίων x μέγεθος συμβολαίου) / τιμή έναρξης
= (10 συμβ. x 100 USD) / 10.104 USD
= 0,09897 BTC
Η προμήθεια λήπτη πληρώθηκε: 0,09897 x 0,040% = 0,00003959 BTC
Αφού αυξηθεί η τιμή, πουλήστε 10 τριμηνιαία συμβόλαια BTCUSD 0925 χρησιμοποιώντας εντολή με όριο:
Ονομαστική αξία = (αριθμός συμβολαίων x μέγεθος συμβολαίου) / τιμή κλεισίματος
= (10 συμβ. x 100 USD) / 11.104 USD
= 0,09 BTC
Η προμήθεια ειδικού διαπραγματευτή πληρώθηκε: 0,09 x 0,015% = 0,00001351 BTC
Σημείωση: Για τριμηνιαία συμβόλαια παράδοσης, χρεώνεται μια εφάπαξ προμήθεια διακανονισμού της τάξεως του 0,015%, για όλες τις θέσεις που διακανονίζονται στην ημερομηνία παράδοσης.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός της προμήθειας των συμβολαίων περιθωρίου USDⓈ
Προμήθεια = ονομαστική αξία x ποσοστό προμήθειας
Ονομαστική αξία = αριθμός συμβολαίων x τιμή συναλλαγής
Για παράδειγμα, προμήθεια ειδικού διαπραγματευτή VIP0: 0,02%, προμήθεια λήπτη: 0,040%
Αγοράστε συμβόλαιο 1BTC BTCUSDT χρησιμοποιώντας εντολή αγοράς:
Ονομαστική αξία = αριθμός συμβολαίων x τιμή έναρξης
= 1BTC x 10.104
= 10.104
Η προμήθεια λήπτη έχει πληρωθεί: 10.104 x 0,040% = 4,0416 USDT
Αφού αυξηθεί η τιμή, πουλήστε τα συμβόλαια 1BTC BTCUSDT χρησιμοποιώντας εντολή με όριο:
Ονομαστική αξία = αριθμός συμβολαίων x τιμή κλεισίματος
= 1BTC x 11.104
= 11.104
Η προμήθεια ειδικού διαπραγματευτή έχει πληρωθεί: 11.104 x 0,02% = 2,2208 USDT