Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

2FA Code Error

Binance
2019-05-05 06:00

If you receive a "2FA code error" after  you input your Google Authentication code, please follow the instructions below to solve the problem:

  • Synchronize the time on your mobile phone (to synchronize your Google Authenticator app) and your computer (from which you attempt to login). 
  • Browse the Binance Login page (www.binance.com) using incognito mode on the Google Chrome web browser.
  • Clear your browser cache and cookies.
  • Try to login from our dedicated mobile app.

If none of the suggested steps above solve your problem, then we suggest you to initiate the resetting process of your Google Authenticator: How to reset Google 2FA.