Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Account Security Tips

Binance
2018-01-18 08:00
In order to achieve greater security of your Binance account, please remember to implement and follow the four major security principles listed below:
  • DO NOT give your password to anyone!
  • DO NOT call any phone number of someone claiming to be a Binance employee or from the Support team!
  • DO NOT send money to anyone claiming to be a Binance employee.
  • Enable Two Factor Authentication (either Google Authenticator or SMS Authentication).
For more tips about securing your account please refer to the links below: