Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Access Your Binance Pay Wallet

Binance
2021-03-01 01:25
You can access your Binance Pay Wallet by tapping [Wallets] - [Pay].

Are Binance Pay Wallet and Binance Card Wallet the same?

Yes. If you are also using Binance Card, you will realize that the Binance Pay and Binance Card Wallets are essentially the same. Incoming and outgoing cryptocurrencies for both Binance Pay and Binance Card are under the same wallet.