Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to go to your Binance Pay wallet?

Binance
2021-03-01 01:25
You can access your Binance Pay Wallet by clicking [Wallets] - [Pay].

Are Binance Pay Wallet and Binance Card Wallet the same?

Yes. If you are also using Binance Card, you will realize that the Binance Pay and Binance Card Wallets are essentially the same. Incoming and outgoing funds for both Binance Pay and Binance Card are under the same wallet.