Τρόπος χρήσης των συναλλαγών μεμονωμένου περιθωρίου

Binance
2021-10-20 01:45
Εκπαιδευτικό βίντεο

1. Συνδεθείτε

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Binance και κάντε κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή] - [Περιθώριο]
Αναζητήστε ένα ζεύγος συναλλαγών και κάντε κύλιση προς τα κάτω στον πίνακα συναλλαγών. Κάντε κλικ στην επιλογή [Μεμονωμένο 10x] .
Σημείωση: Μπορείτε να ανατρέξετε στα [Βήματα συναλλαγών μέσω περιθωρίου] ή να κάνετε κλικ στην επιλογή [Εκμάθηση συναλλαγών περιθωρίου] για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συναλλαγές μέσω περιθωρίου.

2. Πραγματοποιήστε μεταφορά πρόσθετης εγγύησης

Κάντε κλικ στην επιλογή [Μεταφορά] για να μεταφέρετε πρόσθετη εγγύηση από ή προς τον λογαριασμό περιθωρίου.

Στο αναδυόμενο παράθυρο Μεταφορά, επιβεβαιώστε τη μεταφορά από το [Πορτοφόλι παραστατικού χρήματος και Spot] στο [Πορτοφόλι μεμονωμένου περιθωρίου] σας. Επιλέξτε το νόμισμα και εισαγάγετε το ποσό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Επιβεβαίωση].

3. Δανεισμός

Διαφορετικά, εάν θέλετε να δανειστείτε πρόσθετη εγγύηση, κάντε κλικ στην επιλογή [Δανεισμός].
Στο αναδυόμενο παράθυρο Δανεισμός/Αποπληρωμή, επιλέξτε [Ζευγάρι] και [Νόμισμα] για δανεισμό. Εισαγάγετε το [Ποσό] και επιβεβαιώστε το ωριαίο επιτόκιο, κάντε κλικ στην επιλογή [Επιβεβαίωση δανεισμού].

4. Συναλλαγή

Μετά τη μεταφορά ή τον δανεισμό πρόσθετης εγγύησης, μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Επιλέξτε τον τύπο εντολής (Με όριο, Ελεύθερη, OCO ή Stop-limit]) και τον τρόπο συναλλαγής (Κανονική, Δανεισμός ή Αποπληρωμή). Εισαγάγετε την [Τιμή] και [Ποσό] αγοράς ή πώλησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Αγορά/Πώληση BTC].
Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε [Αυτόματος δανεισμός] ή [Αυτόματη αποπληρωμή] για να πραγματοποιήσετε [Αγορά περιθωρίου] ή [Πώληση περιθωρίου]. Ανατρέξτε στο Τρόπος χρήσης της λειτουργίας Δανεισμός + Συναλλαγή ή Αποπληρωμή με ένα κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Δανεισμό + Συναλλαγή ή Αποπληρωμή + Συναλλαγή.

5. Αποπληρωμή

Αφού πραγματοποιήσετε το κέρδος σας, μπορείτε να αποπληρώσετε το χρέος σας (ποσό δανεισμού + επιτόκιο) κάνοντας κλικ στην επιλογή [Δανεισμός] .
Στο αναδυόμενο παράθυρο Δανεισμός/Αποπληρωμή, μεταβείτε στην καρτέλα [Αποπληρωμή]. Επιλέξτε το [Νόμισμα] και εισαγάγετε το [Ποσό] για αποπληρωμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Επιβεβαίωση αποπληρωμής].
Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να πραγματοποιήσετε την αποπληρωμή χρησιμοποιώντας το ίδιο νόμισμα που έχετε δανειστεί για τις συναλλαγές σας Συνεκτίμησης περιθωρίου/Μεμονωμένου περιθωρίου. Για παράδειγμα, εάν δανείζεστε 10 BTC, πρέπει να εξοφλήσετε 10 BTC (συν επιτόκιο).

Πώς μπορώ να βλέπω τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις μου;

Μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις σας από την επιλογή   [Πορτοφόλι] - [Περιθώριο] - [Μεμονωμένο]. Μπορείτε να φιλτράρετε τα ζεύγη συναλλαγών κατά [Αναζήτηση νομίσματος].
Μπορείτε, επίσης, να βλέπετε την αναλογία κινδύνου, την αξία της θέσης και την τιμή ρευστοποίησης στην καρτέλα [Θέσεις].

Πώς μπορώ να βλέπω το ιστορικό εντολών μου;

Κάντε κλικ στην επιλογή [Εντολές] - [Εντολές περιθωρίου] - [Μεμονωμένο].
Μπορείτε να φιλτράρετε τις εντολές ανά τύπο εντολής, ημερομηνία, ζεύγος συναλλαγών και πλευρά.