Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Handle Order Problems ( Exceptions)

Binance
2018-01-05 03:49
Occasionally you may encounter problems with your orders when trading on Binance. We can divide these into two categories:
1. Your trade order is not executing.
  • Check the selected order’s price in the open orders section. Verify whether or not it has matched a counterparty’s order (bid/ask) with this price level and volume.
  • If you would like to expedite your order, consider canceling it from the open orders section and submitting a new order at a more competitive price. For a quick settlement, you may also consider using a market order.
2. Your order has a more technical issue.
  • Issues like the inability to cancel your orders or coins not being credited to your account require further support. Please contact our Customer Support team and provide screenshots that’ll document:
    • The order’s details
    • Any error code or exception message
You can contact Customer Support by logging into your account and clicking the support icon in the bottom right corner.