Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Fee Structure on Binance

Binance
2017-06-24 06:34

Deposit Fees

  • Free. There are no fees for deposits.

Trading Fees

  • If you do not use BNB (Binance Coin) to pay your trading fees, each trade will carry a standard fee of 0.1%.
  • Using BNB for transaction fees applies a discount to your trading fee. By default, if you hold BNB in your account, your trading fees will be automatically subtracted from your BNB balance. (See: Using BNB for Fees)
  • Please, refer to our Fee Schedule to check your account's Trading Fee Level and other information.
  • For Margin trading fees and data, please refer to the Margin Data page.
  • For Futures trading fees and data, please refer to the Fee Schedule of Binance Futures.

Withdrawal Fees

  • Our withdrawal fees are dynamic and automatically adjusted based on the status of the market.
  • For our current withdrawal fees, please refer to our Fee Schedule.