Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.
Binance Adds XRP/BRL & XRP/NGN Trading Pairs
Binance
2020-11-26 03:00
Fellow Binancians,
Binance will open trading for XRP/BRL and XRP/NGN trading pairs at 2020/11/26 10:00 AM (UTC).
Please note: BRL and NGN are fiat currencies and do not represent any other digital currencies.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2020/11/26
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on