Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Liquid Swap Adds FRONT/BUSD Liquidity Pool

Binance
2021-05-17 11:45
Fellow Binancians,
We’re excited to announce that Binance Liquid Swap has opened the FRONT/BUSD liquidity pool.
Add liquidity to the FRONT/BUSD liquidity pool now, and get a share of 55,000 FRONT in yield-farming rewards. Users will receive regular yield-farming rewards when the rewards of 55,000 FRONT are distributed.
Notes:
  • Adding funds to a liquidity pool carries certain risks. The token distribution returned to you upon removal may differ from your initial input.
  • When adding funds to or removing funds from a liquidity pool, some transaction fees may be incurred. For further details, please refer to the guides below.
Guides and Related Materials:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-05-17
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.