Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

USDC and ERD Added to Savings Products on Binance

Binance
2020-08-07 09:56
Fellow Binancians,
Binance has added USDC and ERD to the list of supported assets on Savings, a value-added service to Binance users who hold idle digital assets.
Flexible Savings Product Details (Subscribe now)
Supported AssetTotal Limit
USDC200,000,000 USDC
Savings Activity Product Details (Subscribe now)
  • Subscription Format: First-come-first-served basis.
  • Subscription Period: From 2020/08/07 12:00 PM (UTC) to 2020/08/08 12:00 PM (UTC).
  • Interest Calculation Period: 2020/08/08 12:00 PM (UTC) to the end of each respective product period.
Digital AssetTerm to MaturityTotal CapIndividual CapAnnualized Interest RateLot SizeInterest Per Lot at Maturity
ERD
7 days150,000,000 ERD5,000,000 ERD
10%
200,000 ERD383.561643 ERD
ERD
14 days150,000,000 ERD5,000,000
ERD
12%
200,000 ERD920.547936 ERD
Note:
  • Amounts subscribed to Binance Savings products will not be able to receive corresponding staking rewards.
  • Subscriptions will close on a certain product once the maximum limit is reached.
  • Binance Savings will make adjustments to the types of supported assets, interest rates, individual limits and total subscription limits based on market conditions and our internal risk management.
  • Please refer to Binance Terms of Use prior to using any products on the Binance Savings platform.
Thanks for your support!
Binance Team
2020/08/07
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on