Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Will List Arweave (AR)

Binance
2021-05-14 04:36
Fellow Binancians,
Binance will list Arweave (AR) and open trading for AR/BTC, AR/BNB, AR/BUSD and AR/USDT trading pairs at 2021-05-14 12:00 PM (UTC). Users can now start depositing AR in preparation for trading.
What is Arweave (AR)?
Arweave is a decentralized storage network built on blockweave technology. The project is developing an underlying permaweb, a permanent decentralized web that hosts several community-driven applications and platforms. AR is the native utility token of Arweave, and is used to reward miners, and pay for transactions on the Arweave network.
Please ensure that you undertake sufficient risk assessment when trading newly listed tokens, as they are often subject to high price volatility.
AR Listing Fee: 0 BNB.
Details:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-05-14
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.