Bevis for reserver

Verificer, at Binance-brugeraktiver er fuld opbakket, mindst 1:1. Bemærk, at langt størstedelen af Binances virksomhedsaktiver opbevares i wallets, som ikke er en del af Proof of Reserves-beregninger (PoR).
Audit Time
Verificeringsmekanisme:
Merkle-rodhash:

Hvad er Proof of Reserves (PoR)?

When we say Proof of Reserves, we are specifically referring to those assets that we hold in custody for users. This means that we are showing evidence and proof that Binance has funds that cover all of our users assets 1:1, as well as some reserves.
Når en bruger indbetaler en bitcoin, øges Binances reserver med mindst én bitcoin for at sikre, at kundernes midler er fuldt dækket. Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke omfatter Binances virksomhedsbeholdninger, som opbevares på en helt separat ledger.
Dette betyder, at Binance har alle brugeraktiver 1:1 (samt nogle reserver), vi har nul gæld i vores kapitalstruktur, og vi har sørget for, at vi har en nødfond (SAFU-fond) til ekstreme tilfælde.
Læs videre for at se flere oplysninger om, hvad vi har bygget for at give folk mulighed for at kontrollere, at deres midler er sikre hos Binance.
Vores fællesskab er fortsat så vigtigt for os, som det altid har været
Gennemsigtighed
Vi vil altid være gennemsigtige over for vores brugere
Sikkerhed
Sikkerheden af vores brugeres midler er en prioritet for os
Beskyttet
Dine midler er beskyttet

Merkle-træ

Hvad har vi bygget?
For at vise, at Binance har alle brugeraktiver 1:1, har vi bygget og implementeret Merkle-træet (vist nedenfor) for at give folk mulighed for at verificere deres aktiver på platformen. Vores mål er, at hver bruger skal kunne verificere sine aktivbeholdninger ved hjælp af sit eget genererede Merkle-hash/registrerings-id. På denne måde vil folk kunne bekræfte, at deres midler opbevares 1:1, og de kan få det verificeret af et tredjepartsrevisionsbureau.
Hvad er et Merkle-træ?
Et Merkle-træ er et kryptografisk værktøj, der muliggør konsolidering af store mængder data til en enkelt hash. Denne enkelte hash, kaldet en Merkle-rod, fungerer som et kryptografisk segl, der "opsummerer" alle de indtastede data. Derudover giver Merkle-træer brugerne mulighed for at verificere specifikt indhold, der var inkluderet i et bestemt sæt "forseglede" data. Vi bruger disse Merkle-træegenskaber under vores Proof of Reserves-vurderinger til at verificere, at individuelle brugerkonti er inkluderet i den passivrapport, der inspiceres af revisoren.

zk-SNARK'er

Hvad har vi bygget?
Ved at bruge en zk-SNARK kan en kryptobørs bevise, at alle Merkle-træbladsnodernes saldosæt (dvs. brugerkontosaldi) bidrager til børsens påståede samlede brugeraktivsaldo. Hver bruger kan nemt få adgang til sin bladnode som værende inkluderet i processen. For hver brugers saldosæt (Merkle-træbladsnode) sikrer vores kredsløb følgende:
1. En brugers aktivsaldi indgår i beregningen af summen af de samlede nettobrugersaldi hos Binance.
2. Brugerens samlede nettosaldo er større end eller lig med nul.
3. Ændringen af Merkle-træets rod er gyldig (dvs. at der ikke anvendes forfalskede oplysninger) efter opdatering af en brugers oplysninger til blad-node-hash.
Her er nogle nyttige ressourcer: blog, teknisk specifikation og vores kildekode til kredsløbet (begrænsninger) for implementeringsoplysninger.
Hvad er en zk-SNARK?
En zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) er en bevisprotokol, der følger de tidligere beskrevne nul-viden-principper. Med en zk-SNARK kan du bevise, at du kender den oprindelige hashværdi (beskrevet nærmere nedenfor) uden at afsløre, hvad denne værdi er. Du kan også bevise gyldigheden af en transaktion uden at afsløre nogen oplysninger om de specifikke beløb eller værdier eller de adresser, der er involveret.

Sådan fungerer det

Hvordan kan jeg verificere mine egne transaktioner?
Log på Binance-websitet
-> Klik på "Wallet"
-> Klik på "Verificering"
Du vil kunne finde dit Merkle-blad og dit registrerings-id på siden.
Vælg den verificeringsdato, du vil tjekke. Du finder derefter en bekræftelse af verificeringstypen, dit registrerings-id (specifikt for din konto og denne særlige verificering), de aktiver, der var omfattet, og dine aktivsaldi på tidspunktet for verificeringen.
Registrerings-id'et/Merkle-bladet giver dig mulighed for uafhængigt at verificere, at din kontosaldo er blevet inkluderet i tredjepartsrevisorens attesteringsrapport.