Køb kryptovaluta
Markeder
Handel
Futures
Earn
Mere
Cancel

Binance Research: Udforskning af Bitcoins udvikling

2023-08-21

Vigtigste budskaber

  • I denne blogserie opsummerer vi vores forskningsteams resultater og inviterer dig til at dykke dybere ned i de originale rapporter. 

  • Denne artikel er en forsmag på Binance Research-rapporten fra april 2023, der gennemgår den seneste udvikling i Bitcoin op til fremkomsten af ordinaler og inskriptioner.

  • Selvom Bitcoin længe har været det mest fremtrædende blockchain-netværk, har der været vedvarende bekymringer om dets langsigtede bæredygtighed. 

  • Nogle af de seneste innovationer kan potentielt give en løsning på disse bekymringer, som demonstreret af Bitcoins målinger på blockchainen.

Takket være Binance Research kan du drage fordel af brancheanalyser af de processer, der former Web3. Ved at dele disse indblik håber vi at styrke vores fællesskab med den nyeste viden inden for kryptoforskning. For en dybere gennemgang er de fulde rapporter tilgængelige på Binance Researchs website.

På trods af BTC's fortsatte position som den største kryptovaluta målt på markedsværdi, har bæredygtigheden af Bitcoins økosystem længe været en presserende bekymring. Med block rewards, der halveres hvert fjerde år, kan de faldende incitamenter for minere til at sikre netværket påvirke dets sikkerhedsmodel. Bitcoin har bevaret sin føring indtil nu, men hvordan vil det fortsætte i fremtiden?

Med fremkomsten af ordinaler og inskriptioner i begyndelsen af 2023 begynder der måske at tegne sig en løsning på disse problemer. Ikke alene har vi set fremkomsten af såkaldte "Bitcoin-NFT'er", vi har også været vidne til en genopblussen af begejstringen i hele Bitcoin-økosystemet, selvom ikke alle er tilhængere af disse innovationer. Med øget aktivitet og nye use cases for Bitcoin vil det være vigtigt at observere deres indvirkning.

I dag vil vi udforske denne næste fase i Bitcoins udvikling. Vi vil gennemgå den nuværende tilstand af Bitcoin-økosystemet, herunder målinger på blockchainen og tekniske opgraderinger, samt ordinaler og inskriptioner. Bemærk, at denne artikel er baseret på en Binance Research-rapport, der blev offentliggjort den 1. april 2023 og derfor er tal og data efter denne dato ikke omfattet af denne blog.

Bitcoins fremtrædende position

Mens smart contract-platforme såsom Ethereum og BNB Chain fortsætter med at skabe overskrifter, er Bitcoin stadig den klart førende, når det gælder markedsværdi. Selvom BTCs dominans er faldet fra 60-70 % i 2020 og 2021, står den oprindelige kryptovaluta stadig for størstedelen af markedet.

Bitcoin tegner sig for over 50 % af den samlede kryptomarkedsværdi

Kilde: CoinMarketCap, Binance Research (30. marts 2023)

I betragtning af den relative mangel på smart contract-funktionalitet på Bitcoins Layer-1-blockchain (L1), er denne dominans et vidnesbyrd om den tro, som indehaverne har på aktivet. Det kunne også tyde på, at det er mere sandsynligt, at bitcoin bliver brugt til sit oprindelige formål – som en form for hård valuta – end til ikke-monetære formål, på grund af den relative mangel på infrastruktur.

Selvom Bitcoin har oplevet et vist niveau af innovation, er det langt mindre end hos smart contract-giganter såsom Ethereum og BNB Chain. Det er i høj grad meningen og skyldes, at Bitcoin-netværket er langsomt og forsigtigt, hvilket er en styrke for dem, der foretrækker det som en form for hård valuta. Ikke desto mindre er det bekymrende for dem, der sætter spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af Bitcoins sikkerhedsmodel.

Bitcoin tilskynder minere til at sikre netværket gennem to økonomiske ressourcer: block rewards og transaktionsgebyrer. Block rewards halveres cirka hvert fjerde år og vil i sidste ende falde til nul. Således vil transaktionsgebyrer i sidste ende være den eneste kompensation for minere, dvs. sikkerhedsbudgettet for L1-blockchainen. Men i betragtning af Bitcoins begrænsede anvendelsesmuligheder (primært til overførsel af aktiver) har disse gebyrer historisk set været en lille procentdel af mining-indtægterne og et problem på lang sigt. Bitcoins årlige sikkerhedsbudget (block rewards + transaktionsgebyrer) består i øjeblikket hovedsageligt af block rewards, der halveres hvert fjerde år og til sidst vil nå nul

Kilde: Dune Analytics, Binance Research (30. marts 2023)

I januar i år gik Ordinals-protokollen i luften. Ordinaler gør det muligt at indskrive vilkårlige data (billeder, video, tekst osv.) på Bitcoin-blockchainen og skabe "inskriptioner", som er digitale artefakter, der ligner NFT'er.

Det samlede antal inskriptioner har næsten nået 15 millioner pr. 6. juli 2023, og det vokser hurtigt. Denne ændring har medført et fornyet aktivitetsniveau på Bitcoin-protokollen med øget fokus på projekter, der bygger omkring netværket. Bitcoin har ikke kun haft indflydelse gennem sin mempool, transaktionsgebyrer og blokstørrelser, der er også sket et kulturelt skift i, hvordan man ser på Bitcoin. Eksisterende projekter får mere opmærksomhed, mens nye bygherrer strømmer til økosystemet. Der er pludselig en stigning i den organiske efterspørgsel efter Bitcoin-blokplads.

Den seneste udvikling i Bitcoin-netværket

Lad os kort se på to nøgleområder: målinger på blockchainen og tekniske opgraderinger. Selvom vi kun vil gennemgå dem i generelle vendinger, vil det hjælpe vores udforskning af Bitcoins udvikling.

Målinger på blockchainen

Mens 2021 var et stort år med højder på over 300.000 transaktioner om dagen, var 2022 mere moderat med en aktivitet, der lå omkring 250.000 det meste af året. Denne tendens ændrede sig for nylig i 2023, da antallet af daglige transaktioner igen steg til over 300.000.

Bitcoins daglige transaktioner er steget i 2023 efter et stabilt 2022

Kilde: Glassnode, Binance Research (22. marts 2023)

På samme måde faldt de daglige aktive adresser på Bitcoin betydeligt fra højdepunkterne i 2021, hvor de toppede omkring 1,2 millioner. Efter at have ligget på omkring 900.000 i 2022 er Bitcoins daglige aktive adresser steget en smule i år til omkring 1 million om dagen. 

Antal aktive Bitcoin-adresser

Kilde: Glassnode, Binance Research (22. marts 2023)

Disse grafer viser, at Bitcoin opretholdt en stabil netværksaktivitet i hele 2022. Selvom en sådan stabilitet i et generelt udfordrende år er prisværdig, er det bemærkelsesværdigt, at Bitcoins daglige transaktioner svarer til niveauet i 2017. Ikke desto mindre er både daglige transaktioner og aktive adresser steget siden januar 2023.

Tekniske opgraderinger

I løbet af de sidste seks år har Bitcoin gennemgået to store tekniske opgraderinger: Segregeret vidne (SegWit) i 2017 og Taproot i 2021. 

SegWit var en Bitcoin-soft fork i 2017. SegWit opdelte Bitcoins transaktionsstruktur i to dele: transaktionsdata og vidnedata, hvor vægten af vidnedata kun var 25 % af vægten af transaktionsdata. Det gjorde det nemmere og billigere at lagre oplysninger i en transaktions vidnedata. I bund og grund gjorde SegWit det muligt at øge Bitcoins maksimale blokstørrelse betragteligt.

Taproot var en soft fork i 2021, der bestod af tre forskellige Bitcoin Improvement Proposals (BIP'er): BIP 340, BIP 341 og BIP 342. Hver af dem gav blockchainen mere privathed, skalerbarhed og komponerbarhed. To af de største effekter, Taproot havde, var at tillade avanceret scripting i vidnesektionen af en blok, samt at fjerne datagrænserne mellem vidne- og transaktionssektionerne.

Taproot-implementeringen begyndte trægt, men er steget støt, med ordinaler som årsag til et spring 

Kilde: Glassnode, Binance Research (22. marts 2023)

Ordinaler og inskriptioner

ORD er en open source-software, der kan køre oven på enhver fuld Bitcoin-node, og som gør det muligt at spore individuelle satoshier baseret på det, grundlæggeren Casey Rodarmor kaldte "Ordinal theory". Satoshis (sats) er den mindste enhed i Bitcoin-netværket, og 1 BTC svarer til 100 millioner sats. 

Ordinalteorien tilskriver hver sat på Bitcoin-protokollen en unik identifikator. Desuden kan hver enkelt sat "indskrives" med vilkårligt indhold (tekst, billeder, video osv.) for at skabe en "inskription", dvs. en Bitcoin-integreret digital artefakt, der kan betragtes som en NFT. Den første inskription blev mintet den 14. december 2022, og det samlede antal inskriptioner har siden oversteget 12 millioner.

Den første inskription, der blev præget på Bitcoin: Inskription 0

Kilde: ordinals.com

SegWit gjorde det således muligt at placere billigere data i vidnesektionen af en transaktion og øgede effektivt blokstørrelsen, mens Taproot gjorde det muligt at lave avancerede scripts i vidnesektionen. Kombineret var disse to opdateringer afgørende for inskriptioner, da de gav mulighed for mere vilkårlig datalagring i vidnesektionen af enhver Bitcoin-blok.

Inskriptioner vs. NFT'er

Selvom ordinal inskriptioner ofte omtales som "Bitcoin-NFT'er", er der nogle vigtige forskelle mellem dem og de smart contract-baserede NFT'er, vi er vant til.

  • Fuldt på blockchainen: Inskriptioner lagres direkte på Bitcoin L1-blockchainen. En almindelig kritik af nogle populære typer af NFT'er er, at deres metadata gemmes off-chain. Denne lagring off-chain kan være afhængig af eksterne faktorer for at fungere. På den anden side har inskriptioner et ekstra lag af permanens, da de i bund og grund vil eksistere, så længe Bitcoin eksisterer.

  • Uforanderlig: Eftersom inskriptioner gemmes direkte på blockchainen, er det mere sandsynligt, at de er helt uforanderlige. Selvom mange NFT'er allerede er uforanderlige, kan mange af dem også ændres eller slettes af kontraktens ejer. Det er simpelthen ikke muligt med inskriptioner, hvilket gør dem mere permanente. 

  • Ordning: Eftersom inskriptionerne er ætset ind i de enkelte sats i overensstemmelse med ordinalteorien, er hver af dem ordnet. Der er en 500. inskription, en 9.999. osv. Dette er et unikt træk ved de fleste nuværende typer af NFT'er, som tilføjer et andet niveau af værdi i form af sjældenhed og samlerværdi. 

  • Knaphed: Gennem kombinationen af SegWit og Taproot kan Bitcoin-blokke lagre betydeligt mere data. Dette har dog også skabt en effektiv øvre grænse for både størrelsen og antallet af inskriptioner, der kan præges på Bitcoin generelt. Der er ingen sådan øvre grænse for de fleste generelle smart contract-baserede NFT'er, som der teoretisk set kan findes et ubegrænset antal af.

Effekter på Bitcoin-målinger

Som tidligere nævnt tog Taproot-implementeringen fart tidligere på året, da ordinaler og inskriptioner begyndte at blive mere populære. 

Gennemsnitlig blokstørrelse

Ordinaler og inskriptioner har antændt nye højder i efterspørgslen på Bitcoin-blokplads. Det kan ses på den kraftige stigning i den gennemsnitlige blokstørrelse omkring begyndelsen af februar 2023 i figuren nedenfor.

Den gennemsnitlige Bitcoin-blokstørrelse er steget markant siden 23. februar

Kilde: Blockchain.com, Binance Research (22. marts 2023)

Mempool-vækst 

Vi kan se et lignende mønster for Bitcoins mempool, som i bund og grund er et venteværelse for ubekræftede transaktioner. Bitcoins samlede antal ubekræftede transaktioner og det korrelerede antal mempool-transaktioner har været stigende i begyndelsen af 2023. 

Bortset fra to stigninger sidste år lå mempool-transaktionerne i gennemsnit på omkring 5.000 i størstedelen af 2022. Dette tal steg støt i løbet af februar og marts.

Det samlede antal ubekræftede transaktioner i Bitcoins mempool er stigende

Kilde: Blockchain.com, Binance Research (22. marts 2023)

Transaktionsgebyrer 

Bitcoins relativt lave transaktionsgebyrer har været et problem på lang sigt på grund af faldet i block rewards cirka hvert fjerde år. Ordinaler og inskriptioner har øget Bitcoins transaktionsgebyrer. Som det fremgår af figuren nedenfor, er de ordinære gebyrer steget støt i løbet af året sammen med de generelle transaktionsgebyrer.

Der er mange i det community omkring Bitcoin, der går ind for Bitcoins oprindelige use case som hård valuta og måske er imod denne stigning i transaktionsgebyrer. Ikke desto mindre kan det skabe en bæredygtig efterspørgsel efter Bitcoin-blokplads og gøre det muligt for Bitcoin-minere at være mindre afhængige af blot block rewards.

Ordinalgebyrer har styrket minernes indtægter siden starten af året

Kilde: Dune Analytics, Binance Research (26. marts 2023)

Komplette nodeløbere

ORD-softwaren er nødvendig for at muliggøre sporing af individuelle sats gennem ordinalteori. Mens løsninger såsom markedspladser er dukket op for normale brugere, kræver inskriptioner kørslen af en fuld Bitcoin-node. Det har været en væsentlig faktor bag den seneste stigning i antallet af tilgængelige Bitcoin-noder. 

Jo flere aktive, fulde noder, jo mere decentraliseret bliver netværket. Selvom dette måske er en engangsforeteelse, er den opadgående bevægelse generelt positiv for Bitcoin-netværket som helhed. 

Det samlede antal tilgængelige Bitcoin-noder er steget gennem 2023

Kilde: bitnodes.io, Binance Research (22. marts 2023)

Innovation i økosystemet

Hastigheden af innovation og forbedring i Bitcoin-infrastrukturen DApps siden lanceringen af ordinals har været bemærkelsesværdig. Bitcoin-wallets har været hurtige til at tilføje understøttelse af ordinaler, og vi har set udgivelsen af adskillige ordinalrelaterede produkter.

Mens mange er imod begejstringen omkring ordinals på grund af stigningen i transaktionsgebyrer, er der også dem, der ser disse som positive for Bitcoins langsigtede bæredygtighed. Når transaktionsgebyrerne stiger, kan der være et større incitament for minerne til at opretholde sikkerheden i blockchainen.

Uanset disse kulturelle skift i Bitcoin-fællesskabet, vil det være vigtigt at fortsætte med at holde øje med dette område. 

Binance Research

Binance Research-teamet er forpligtet til at levere objektive, uafhængige og omfattende analyser af kryptorummet. De udgiver indsigtsfulde bud på Web3-emner, herunder, men ikke begrænset til, kryptoøkosystemet, blockchain-applikationer og den seneste markedsudvikling. 

Denne artikel er kun en forsmag af den fulde rapport, som indeholder en dybere udforskning af målinger på blockchainen, debatten omkring ordinaler, layer-2-løsninger (L2) og Bitcoins fremtid. Med så meget rigt indhold vil du ikke gå glip af disse eksklusive indblik.

Klik her for at læse den fulde version af rapporten. Du kan finde andre dybdegående Web3-rapporter på siden Indblik og analyseBinance Researchs website. Gå ikke glip af muligheden for at styrke dig selv med de nyeste indblik inden for kryptoforskning!

Yderligere læsning

Generel erklæring: Dette materiale er udarbejdet af Binance Research og er ikke beregnet til at blive brugt som en prognose eller investeringsrådgivning og er ikke en anbefaling, et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller kryptovalutaer eller til at vedtage en investeringsstrategi. Brugen af terminologi og de synspunkter, der udtrykkes, har til formål at fremme forståelsen og den ansvarlige udvikling af sektoren og bør ikke fortolkes som endelige juridiske synspunkter eller Binances synspunkter. De holdninger, der udtrykkes, er fra den dato, der er vist ovenfor, og er forfatterens holdninger. De kan ændre sig, når efterfølgende forhold varierer. Oplysningerne og udtalelserne i dette materiale stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som Binance Research anser for at være pålidelige, er ikke nødvendigvis altomfattende og er ikke garanteret med hensyn til nøjagtighed. Som sådan gives der ingen garanti for nøjagtighed eller pålidelighed, og Binance påtager sig ikke noget ansvar for fejl og udeladelser (herunder ansvar over for nogen person på grund af uagtsomhed). Dette materiale kan indeholde "fremadrettede" oplysninger, som ikke udelukkende er af historisk karakter. Sådanne oplysninger kan bl.a. omfatte fremskrivninger og prognoser. Der er ingen garanti for, at eventuelle prognoser vil blive til virkelighed. Tillid til oplysninger i dette materiale sker efter læserens eget skøn. Dette materiale er kun beregnet til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning eller et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, kryptovalutaer eller nogen investeringsstrategi, og værdipapirer eller kryptovalutaer må heller ikke tilbydes eller sælges til nogen person i nogen jurisdiktion, hvor et tilbud, en opfordring, et køb eller et salg ville være ulovligt i henhold til lovgivningen i en sådan jurisdiktion. Investering indebærer risici.