At spille efter reglerne: KYC hos Binance

2023-08-06

Vigtigste budskaber

  • I det nye nummer af At spille efter reglerne ser vi på Binances Know Your Customer (KYC)-foranstaltninger – et sæt politikker og procedurer, der sikrer, at vi ved, hvem vores brugere er, for at holde dårlige aktører ude af vores økosystem. 

  • KYC-foranstaltninger gør det muligt for udbydere af finansielle tjenester at beskytte brugerne mod ondsindede aktiviteter som svindel, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samtidig med at de sikrer overholdelse af lovmæssige standarder. 

  • Binances strenge og omfattende KYC-proces gør det muligt at identificere kunder nøjagtigt, vurdere risici og opretholde et troværdigt økosystem for alle brugere og dermed opretholde en kompatibel og sikker platform.

Know Your Customer (KYC) er en lovpligtig procedure, hvor finansielle institutioner, herunder banker, kryptovalutabørser og andre udbydere af finansielle tjenester, indsamler identifikationsdata og kontaktoplysninger fra eksisterende og potentielle kunder. Hovedformålet er at forhindre bedrageri, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter og at sikre kundekendskab som en del af indsatsen for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT).

Selve udtrykket "KYC" er branchejargon, der oprindeligt blev brugt af compliance-fagfolk, men siden er blevet almindeligt blandt kryptohandlere og investorer. Fra brugerens perspektiv er "KYC" synonymt med identitetsverificering.

Uden effektiv KYC-praksis bliver det problematisk at vurdere brugerrisici, og finansielle institutioner kan utilsigtet muliggøre ulovlig aktivitet. Robuste KYC-rammer i kryptoindustrien beskytter brugerne mod hackere, markedsmanipulatorer og hvidvaskere af penge. Binance følger en streng KYC-proces, der er blandt branchens strengeste. Sådan sikrer vores compliance-team, at vi ved, hvem vores kunder er, og at der ikke er nogen dårlige aktører på vores platform, som måske ønsker at misbruge Binance-økosystemet.

KYC's rolle indenfor krypto

Den grundlæggende funktion af KYC i industrien for digitale aktiver er at identificere potentielle dårlige aktører, nægte dem adgang til økosystemet og forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og anden svindelrelateret adfærd, hvilket sikrer et sikrere miljø for alle. Et omfattende KYC-program giver kryptofirmaer mulighed for virkelig at vide, hvem deres kunder er, og nøjagtigt måle den risiko, de udgør for deres platforme og det bredere samfund. 

KYC's rolle i kryptoindustrien er derfor den samme som i traditionel finansiering, nemlig at beskytte virksomheder, deres kunder og samfund ved ikke at give dårlige aktører adgang.

En robust KYC onboarding-proces gør det muligt for udbydere af digitale aktiver at fjerne anonymiteten, indsamle vigtige kundeoplysninger, etablere effektiv identitetsverificering og informere om en risikobaseret analyse, der resulterer i den endelige beslutning om, hvorvidt en kundeansøgning skal godkendes eller afvises.

Udvikling af KYC-processer og -protokoller

Her hos Binance tager vi forebyggelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og finansiering af spredning af våben meget alvorligt. Vi følger en risikobaseret tilgang til at imødegå disse trusler, som er i overensstemmelse med international bedste praksis. 

Vi evaluerer de love og regler, der er specifikke for hver geografisk placering, hvor vi opererer, og opbygger vores compliance-program i den pågældende jurisdiktion for at opfylde disse krav samtidigt med at vi overholder internationale krav. AML- og CTF-lovgivning samt den lokale finansielle efterretningsenheds anvisninger danner grundlaget for vores KYC-tilgang.

Udviklingen af KYC-foranstaltninger hos Binance er en samarbejdsproces, der involverer ledende medlemmer af KYC-teamet, fageksperter fra Jura, teknologi og drift samt medlemmer af den øverste ledelse. Hovedkomponenterne i en KYC-ramme er identitetsverificering (herunder biometrisk sammenligning med statsudstedt ID, ID-legitimitetsscreening, liveness checks og optisk tegngenkendelse (OCR) til validering af klientindtastede oplysninger), IP-geolokalisering, udvidet due diligence samt screening mod sanktioner, politisk eksponerede personer (PEP) og negative mediedatabaser samt retshåndhævelse, økonomisk kriminalitet og lovhåndhævelseslister.

Overholdelsesteamet hos Binance er fokuseret på at opretholde et KYC-program, der opfylder alle juridiske og lovgivningsmæssige krav og samtidig sikrer en solid oplevelse for vores brugere. En måde, vi gør det på, er ved konstant at evaluere innovative teknologier og potentielle leverandørpartnere, der kan hjælpe med at minimere friktionen i forbindelse med KYC-procedurer. Et godt eksempel er hastigheden og effektiviteten i vores identitetsverificeringsproces, som anvender de nyeste biometriske screenings-, analyse- og valideringsteknologier.

Identitetsverificering (IDV)

Identitetsverificering er grundlaget for et KYC-program i enhver finansiel virksomhed, der henvender sig til forbrugerne. Indrømmet, dette er næppe brugernes yndlingsdel af oplevelsen med en kryptoplatform, men Binances status som en ansvarlig brancheleder dikterer, at vi prioriterer vores brugeres sikkerhed frem for alt andet. Understøttet af brancheførende virksomheder som Onfido og SumSub, blandt mange andre, er identitetsverificeringsoplevelsen på Binance omtrent så problemfri og effektiv, som den kan blive.

Pengehvidvaskere og hackere forsøger ofte at skjule kilden til de uretmæssigt tjente midler ved at sprede små beløb på mange konti. Hvis en platform har svage identitetsverificeringsfunktioner, kan dårlige aktører finde en måde at registrere flere konti til dette formål – for eksempel ved at bruge falske ID'er eller udnytte slappe politikker, når platforme tillader registrering af konti uden statsudstedte ID'er. Hvis der ikke er stærke identitetskontroller på plads, kan en ondsindet bruger vende tilbage til en børs efter at være blevet taget i at udføre ulovlige transaktioner: De skal bare bruge en alternativ e-mail.

Binances strenge KYC-politik indfører en nultolerance over for dobbeltregistreringer og anonyme identiteter, hvilket muliggøres af strenge dokument- og liveness-verifikationstjek. Disse foranstaltninger reducerer i høj grad chancerne for, at illegitime midler finder vej til Binance-økosystemet og det større Web3-rum.

Binance's KYC-procedurer

Identitetsverificering er et nødvendigt skridt for alle, der ønsker at handle med digitale aktiver på Binance. Dem med uverificerede konti har grundlæggende adgang til Binance-siden: De kan udforske vores tilbud, gøre krav på NFT'er, Fan-tokens og gavekort, men de kan under ingen omstændigheder interagere med nogen af Binances handelsprodukter.

Binances KYC-proces er struktureret i tre niveauer – Intermediate, Advanced og Advanced Pro. Specifikke krav kan variere afhængigt af den jurisdiktion, brugeren befinder sig i, men i de fleste lande er de grundlæggende trin følgende:

  1. Indsamling og bekræftelse af kundens personlige oplysninger, indsendt af brugeren og attesteret via et gyldigt regeringsudstedt identifikationsdokument.

  2. Et realtidstjek, der sammenligner brugerens ansigt med det statsudstedte dokument, de har fremlagt.

  3. Verificering af brugerens identitet mod World-Check Risk Intelligence, den største database over højrisiko-, sanktions- og politisk udsatte personer.

Brugere, der bor i jurisdiktioner, som har obligatoriske krav til adressebevis, skal desuden give gyldige adresseoplysninger, før de kan sikre sig fuld adgang til Binance-økosystemet. Personer uden for disse lande behøver kun at bevise deres adresse, hvis de ønsker at øge deres daglige hævegrænse af fiatpenge fra standard 50.000 USD til 2 mio. USD

Hvis du har brug for en indsættelses- og hævegrænse, der overstiger standardgrænserne for Intermediate- og Advanced-niveauerne, kan du anmode om en forhøjelse efter at have oplyst om dine formuekilder, kilder til midler, der kommer til Binance, og om du eller nogle af dine familiemedlemmer er på listen over politisk udsatte personer (PEP'er). Dette sikrer, at hver anmodning om betydeligt øgede grænser er legitim og passende til brugerens dokumenterede nettoværdi.

En sammenlignende analyse af nogle af de største kryptobørsers KYC-politikker viser, at Binances krav til identitetsverificering er blandt de mest grundige i branchen, hvilket afspejler vores forpligtelse til at sætte sikkerheden for vores brugere og økosystem først.

Afsluttende tanker

Binances robuste KYC-ramme spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af platformen, dens brugere og det bredere samfund mod potentielle trusler som svindel, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Ved at implementere en omfattende KYC-proces, der involverer identitetsverificering, screening i forhold til sanktioner og PEP-lister og forbedret due diligence, som er udtænkt og udført i samarbejde mellem forskellige teams, er Binance i stand til at opretholde en høj standard for sikkerhed og compliance på tværs af flere jurisdiktioner. Det understreger Binances forpligtelse til at være en ansvarlig brancheleder inden for kryptolandskabet, der prioriterer brugersikkerhed og overholder både lokale og internationale lovkrav.

Yderligere læsning

Risikoadvarsel: Digitale aktiver er underlagt høj markedsrisiko og prisvolatilitet. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Tidligere resultater er ikke en pålidelig forudsigelse for fremtidige resultater. Du bør kun investere i produkter, du kender, og hvor du forstår risiciene. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, inden du foretager en investering. Dette materiale skal ikke opfattes som økonomisk rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.

211,944,437 brugere har valgt os. Find ud af hvorfor i dag.
Registrer dig nu