Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Typy příkazů
Různé typy příkazů při obchodování na spotovém trhu

Různé typy příkazů při obchodování na spotovém trhu

2022-05-10 07:31
Na burze Binance můžete při spotovém obchodování používat různé typy příkazů. Můžete je použít například ke stanovení obchodních strategií a k efektivnímu obchodování. Pojďme se podívat na běžné typy příkazů při obchodování na spotovém trhu Binance.

Co je příkaz market?

Pomocí příkazu market můžete zadat nákupní nebo prodejní příkazy pro aktivum za aktuálně nejlepší dostupnou tržní cenu. 
Nákupní nebo prodejní příkaz market můžete zadat volbou [Částka] nebo [Celkem]. Pokud například chcete koupit určité množství BTC, můžete přímo zadat požadovanou částku. Pokud ale chcete koupit BTC za určité množství prostředků, jako třeba 10 000 USDT, zadejte nákupní příkaz pomocí volby [Celkem].
Další informace k zadávání příkazu market najdete v článku Co je příkaz market a jak ho zadat.

Co je příkaz limit?

Příkaz limit je příkaz, který se zadává do knihy objednávek s konkrétní limitní cenou. Na rozdíl od příkazu market se nerealizuje okamžitě. Místo toho se příkaz limit realizuje pouze v případě, že tržní cena dosáhne limitní ceny (nebo lepší). Příkazy limit proto můžete používat k nákupu aktiv za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena.
Příklad: Zadáte příkaz limit k nákupu 1 BTC za 60 000 USD a aktuální cena BTC je 50 000 USD. Váš příkaz se realizuje okamžitě za 50 000 USD, protože je to lepší cena, než kterou jste stanovili (60 000 USD).
Obdobně když zadáte příkaz limit k prodeji 1 BTC za 40 000 USD a aktuální cena BTC je 50 000 USD, váš příkaz se realizuje okamžitě za 50 000 USD, protože je to lepší cena než 40 000 USD.
Příkaz market
Příkaz limit
Nákup aktiva za tržní cenu
Nákup aktiva za stanovenou (nebo lepší) cenu
Okamžitá realizace
Realizace za limitní (nebo lepší) cenu
Ruční zadání
Lze jej zadat s předstihem
Další informace o příkazu limit najdete v článku Co je příkaz limit?

Co je příkaz stop-limit?

U příkazu stop limit je nastavena jak stop cena, tak i limitní cena. Můžete nastavit minimální výši zisku, se kterou budete spokojeni, nebo maximální částku, kterou jste ochotni při transakci případně prodělat. Při dosažení spouštěcí ceny se automaticky zadá příkaz limit.
Příkazy stop-limit jsou dobrým nástrojem, jak omezit možné ztráty z obchodu. Řekněme, že se BTC obchoduje za 40 000 USD a vy zadáte příkaz stop-limit se stop cenou na hodnotě 39 500 USD a limitní cenou na hodnotě 39 000 USD. Pokud cena klesne ze 40 000 USD na 39 500 USD, dojde k automatickému zadání příkazu limit s hodnotou 39 000 USD.
Další informace o příkazu stop-limit najdete v článku Co je příkaz stop-limit?

Co je příkaz OCO (jeden ruší druhý)? 

Příkaz OCO (jeden ruší druhý) je kombinace příkazů limit a stop limit. Zadáte zároveň dva příkazy, ale jakmile se jeden z nich aktivuje, druhý se zruší. To znamená, že realizován bude vždy jen jeden z nich.
Řekněme, že se BTC obchoduje za 40 000 USD. Můžete použít příkaz OCO a buď nakoupit 1 BTC, když cena klesne na 39 000 USD, nebo 1 BTC prodat, když cena dosáhne 41 000 USD. Jeden z těchto příkazů se realizuje jako první, což znamená, že druhý příkaz bude automaticky zrušen.
Další informace o příkazu OCO najdete v článku „Co je příkaz OCO?“.

Co je příkaz trailing stop?

Díky příkazu trailing stop můžete přednastavit pokyn tak, že se realizuje, když se bude od tržní ceny lišit o určitou procentuální hodnotu. Tato možnost je užitečná především tehdy, když trh kolísá; můžete díky ní omezit ztráty nebo ochránit zisky, pokud se hodnota aktiva nepohybuje příznivým směrem.
Upozornění: Příkaz trailing stop se nepohybuje opačným směrem. Jakmile dojde k pohybu ceny v opačném směru o nastavenou procentuální hodnotu, příkaz se realizuje a dojde k ukončení pozice za tržní cenu.
Další informace o tom, jak zadat příkaz trailing stop, najdete v článku Jak používat příkaz trailing stop na spotovém trhu?