Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
Obchodování
Deriváty
Získat
Finance
NFT
Kanál
USD

Nejčastější dotazy

Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Doporučení a partneři
Průvodce partnerským affiliate programem Binance

Průvodce partnerským affiliate programem Binance

2021-04-25 05:53
Partnerský program Binance vám umožňuje získat až 50% provizi za doporučení a až 72 000 dolarů v bonusech měsíčně za každý obchod splňující podmínky. Podrobnosti o tomto programu se dočtete v tomto článku.

Co je partnerský program Binance?

Partnerský program Binance nabízí za spotové obchodování a obchodování futures různé provizní sazby. V režimu standardního doporučení můžete vytvářet jedinečné odkazy a zvát nové uživatele, aby se zaregistrovali a obchodovali na Binance. Když se někdo zaregistruje přes váš standardní doporučující odkaz, bude automaticky zařazen mezi vámi doporučené obchodníky. Vy pak získáte provizi za každý obchod, který dotyčný člověk uskuteční na spotovém trhu, trhu s futures a maržovém trhu nebo prostřednictvím Binance Poolu. 

Kdo se může do partnerského programu Binance přihlásit?

Do partnerského programu se mohou zaregistrovat lídři kryptoměnových komunit a tvůrci obsahu (například youtubeři), kteří mají zájem stát se partnery Binance a splňují následující požadavky. 
Jednotlivec 
 • Účet na jedné nebo více sociálních sítích (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram apod.) s aspoň 5000 sledujícími nebo odběrateli.
Kryptoměnové komunity 
 • Finančníci nebo osoby formující veřejné mínění s komunitou čítající aspoň 500 členů v nejméně jedné komunitní skupině (Telegram, Facebook, WeChat, Reddit, QQ, VK atd.).
Firma/organizace
 • Uživatelská základna s aspoň 2000 uživateli,
 • platforma pro analýzu trhu s aspoň 5000 návštěvami denně,
 • mediální platforma v kryptoměnovém odvětví,
 • kryptoměnový fond,
 • agregovaná obchodní platforma.

Jak partnerský program Binance funguje?

1. krok: Staňte se partnerem Binance
Přejděte na web partnerského programu Binance. Klikněte na [Stát se partnerem] a vyplňte formulář. Vaši žádost vyhodnotíme; pokud budete splňovat kritéria programu, budeme vás kontaktovat. 
2. krok: Vytvořte standardní doporučující odkazy a sdílejte je
Navštivte stránku věnovanou standardním doporučením. Na základě uvedených informací můžete přímo z účtu Binance vytvářet a spravovat standardní doporučující odkazy. Můžete také sledovat účinnost jednotlivých odkazů, které se svou komunitou sdílíte, a prostřednictvím rozmanitých slev tyto odkazy přizpůsobit různým kanálům. 
3. krok: Pohodlně se usaďte a sledujte, jak vyděláváte na provizích
Když si někdo zaregistruje účet Binance přes váš standardní doporučující odkaz, můžete z každého dokončeného obchodu získat až 50% provizi.

Jaké má partnerský program Binance výhody?

Partneři na spotovém trhu
Kategorie Celkový počet doporučených obchodníků*ProvizePoznámka

Partneři pro spotové obchodování: 
< 50041 %Požadavek na držení BNB se nebere v úvahu
≥ 50050 %Požadavek na držení BNB se nebere v úvahu
* „Celkový počet doporučených obchodníků“ znamená počet uživatelů, kteří se zaregistrovali pomocí vašeho doporučujícího odkazu a dokončili těžební transakci nebo transakci na spotovém trhu, trhu s futures nebo maržovém trhu. 
Partneři na trhu s futures
Po zapojení se do programu získáte nárok na základní bonus za doporučení ve výši 40 %. Konkrétně řečeno: Od vámi pozvaných uživatelů získáte 30 % z poplatků za obchodování. Tito uživatelé zároveň mohou u poplatků za obchodování získat 10% slevu. Upozorňujeme, že tato 10% sleva platí pouze 30 dní od data aktivace účtu futures. 
* Provize z doporučení trhu s futures je časově omezena na jeden rok od doby, kdy si nový uživatel otevře účet futures.

Jak se členství v partnerském programu Binance posuzuje?

Sazba provize za doporučení se přezkoumává a upravuje každé čtvrtletí (90 dní). Stávající partneři Binance, kteří splňují níže uvedené podmínky, mohou nadále získávat provize za doporučení, které budou platné následujících 90 dní ode dne vyhodnocení.
Požadavky na členství v partnerském programu Binance
 • Spotový trh (41 %) a trh s futures (30 %): Získali jste 10 nových obchodníků a jejich objem obchodování dosáhl nejméně 50 BTC.
 • Spotový trh (50 %) a trh s futures (30 %): Získali jste 100 nových obchodníků a jejich objem obchodování dosáhl nejméně 500 BTC.
Například uživatel A má v současné době na spotovém trhu 50% provizi za doporučení. V posledním čtvrtletí získal uživatel A jen 50 nových obchodníků, přičemž jejich objem obchodování dosáhl 100 BTC. Provize příslušného uživatele za doporučení obchodování na spotovém trhu bude na následujících 90 dní snížena z 50 % na 41 %.
Když uživatel A získá 100 nových obchodníků a jejich objem obchodování přesáhne 500 BTC, provize dotyčného uživatele za doporučení obchodování na spotovém trhu bude na dalších 90 dní opět zvýšena na 50 %.
Poznámky:
 • Pravidla pro prvožadatele: Na 50% provizi za obchodování na spotovém trhu máte nárok jen tehdy, pokud na Binance dosáhnete aspoň 500 zobchodovaných doporučení. Pokud chcete o tuto provizi požádat, kontaktujte správce účtu nebo zákaznickou podporu.
 • „Zobchodovaná doporučení“ jsou označením pro nové uživatele, kteří si pomocí vašeho standardního doporučujícího odkazu zaregistrovali účet Binance a dokončili těžební transakci nebo transakci na spotovém trhu, trhu s futures nebo maržovém trhu.
 • Další informace o partnerském programu Binance najdete ​​v tomto článku na blogu.

Další výhody programu

Kampaň s měsíčním bonusem pro partnery Binance na trhu s futures
Kromě 30% provize a 10% slevy pro doporučené uživatele mohou partneři Binance Futures získat bonus ve výši až 72 000 USDT, který se vypočítává z poplatků zaplacených v jednom kalendářním měsíci doporučenými uživateli.
Pokud například vámi doporučení uživatelé uhradí v období od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 na poplatcích částku odpovídající 15 000 USDT, získáte kromě standardní 30% provize za doporučení také bonus ve výši 1 500 USDT.
Bonusy budou vypláceny v USDT přímo na váš registrovaný účet Binance Futures vždy do 15. dne v měsíci.
Další informace získáte na stránce věnované bonusovému programu pro partnery na trhu s futures.
Pravidla: 
 • Platforma Binance nedovoluje, aby partneři od stávajících uživatelů požadovali vytvoření nového účtu pouze za účelem splnění podmínky doporučení. Pokud platforma Binance zjistí, že partner proces doporučení zmanipuloval, bude danému partnerovi snížena úroveň členství a provize klesne na 20 % pro spotový trh a 10 % pro trh s futures.
 • Platforma Binance affiliate partnerům nedovoluje soukromě nabízet dodatečnou odměnu za doporučení (rozdělit si provizi za doporučení s doporučovaným uživatelem). Jestliže platforma Binance zjistí, že partner soukromě nabídl odměnu za doporučení, bude danému partnerovi snížena úroveň členství a sazba provize klesne na 20 % u spotového obchodování a 10 % u obchodování futures.
 • V případě, že bude zjištěno porušení některého z pravidel doporučení uvedených v tomto seznamu, zruší Binance u účtu daného člena nárok na provize z doporučení (veškeré provize se sníží na 0 %).
 • Pokud Binance zjistí, že partner jedná takovým způsobem, který platformu Binance poškozuje, nebo platformu Binance pomlouvá, jeho členství a veškeré z něj vyplývající nároky budou zrušeny a jeho provize bude snížena na 0 %. Binance si vyhrazuje právo odebrat veškeré provize za doporučení, které byly zaslány na partnerovy účty. K tomuto kroku může dojít zejména v následujících situacích: 1. Partner zveřejní na sociálních sítích nepravdivé informace nebo negativní komentáře o Binance. 2. Partner nabádá uživatele, aby od Binance požadovali kompenzaci. 3. Partner sám sebe propaguje zavádějícími výrazy, zejména takovými, které naznačují souvislost s Binance, jako jsou například „partnerství“, „spolupráce“, „aliance“ apod.
 • Binance si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v programu doporučení uživatele, kteří budou za účelem získání provize jednat nečestně nebo budou program zneužívat, a odebrat jim veškeré provize. K nepřípustným činnostem patří hromadné zakládání účtů za účelem získání dalších bonusů, používání phishingových webů s doporučujícími odkazy, zveřejňování doporučujících odkazů formou reklamy ve vyhledávačích nebo jakékoli jiné jednání sledující nezákonné, podvodné nebo škodlivé účely.
 • Binance si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení program doporučení nebo jeho pravidla zrušit či změnit.
 • Všichni uživatelé musí důsledně dodržovat podmínky použití Binance. Jakékoli porušení podmínek bude mít za následek ztrátu nároku příslušného uživatele na provize za doporučení.
 • Binance na základě vlastního uvážení rozhodne, zda má partner na získání jakékoli provize nárok, a vyhrazuje si právo tyto podmínky a ujednání změnit. S případnými dotazy se obraťte na zákaznickou podporu.
 • Pokud systém zjistí, že uživatel odstranil svůj stávající účet, aby si mohl založit nový s cílem využívat ve svůj prospěch program doporučení, Binance si vyhrazuje právo odebrat (zrušit) u daného účtu veškeré provize za doporučení.
 • Všichni partneři se zavazují dodržovat standardní podmínky partnerského programu.
Poznámka: Tento článek byl aktualizován 30. prosince 2022; byly doplněny podrobnosti týkající se podmínek partnerského programu Binance.