Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Průvodce Futures
Přehled neúspěšných příkazů na platformě Binance Futures

Přehled neúspěšných příkazů na platformě Binance Futures

2021-09-01 00:48

Poslední aktualizace: 25. 7. 2023

Zde uvádíme několik důvodů, proč mohl váš příkaz při obchodování na Binance Futures selhat.

1. Nemáte dostatečný zůstatek marže

Máte otevřené další příkazy, které sdílí stejnou marži, nebo částka příkazu přesahuje výši pozice. To znamená, že k otevření pozice je potřeba marži zvýšit. Čím nižší používáte páku, tím vyšší musí zůstatek marže být. Před zadáním dalšího příkazu můžete páku snížit.

2. Váš příkaz překračuje limit velikosti pozice 

Při zadávání příkazu musíte brát v úvahu maximální limit pozice, který určuje symbol a páka. Maximální pomyslnou hodnotu každého symbolu a dostupnou páku určují pravidla obchodování. Pokud pomyslná hodnota pozice, kterou se snažíte otevřít, limity překročí, příkaz bude zamítnut. 
Upozorňujeme, že limity pozice se liší v závislosti na symbolu a zvolené páce. Pokud chcete mít jistotu, že se příkazy úspěšně realizují, měli byste daný limit dodržet.

3. Váš příkaz nesplnil minimální pomyslnou hodnotu

Další informace o minimální pomyslné hodnotě se dozvíte ve specifikacích kontraktů s marží v USDⓈ

4. Zadali jste příkaz [reduce-only]

Když zvolíte možnost „reduce-only“, může být váš příkaz odmítnut ze dvou důvodů:
  • příkaz má stejný směr jako otevřená pozice, nebo
  • příkaz má opačný směr a velikost pozice přesahuje otevřenou pozici.

5. Vysoká intenzita obchodování

Váš příkaz se nemusí v období vysoké intenzity obchodování úspěšně zadat. Pokud k tomu dojde, zobrazí se následující zpráva: „Zaznamenáváme velké objemy provozu. Můžete zkusit odeslat příkaz znovu.“

6. Zadali jste příkaz FOK (fill or kill), který se okamžitě nerealizoval

Zadání příkazu FOK může v případě, že se okamžitě nerealizuje, selhat. Pokud tato situace nastane, zobrazí se následující zpráva (a příkaz se do historie příkazů nezaznamená): „Vzhledem k tomu, že příkaz nebyl proveden okamžitě, byl příkaz FOK zamítnut.“

7. Zadali jste příkaz post-only, který se nepodařilo realizovat jako příkaz makera

Zadání příkazu post-only může v případě, že ho nelze z pozice makera realizovat, selhat. Pokud tato situace nastane, zobrazí se následující zpráva (a příkaz se do historie příkazů nezaznamená): „Vzhledem k tomu, že příkaz nebyl proveden jako maker, bude příkaz post only zamítnut. Příkaz nebude zaznamenán v historii příkazů.“

8. Máte otevřeno příliš mnoho příkazů

Maximální počet otevřených příkazů pro každý symbol USDⓈ-M je omezen na 200, a to včetně otevřených podmíněných příkazů. Pokud tento limit překročíte, nebudete moct zadávat nové příkazy.

9. Máte otevřeno příliš mnoho podmíněných příkazů

Maximální počet otevřených podmíněných příkazů pro každý symbol futures USDⓈ-M je omezen na 10, včetně příkazů stop, stop market, take profit, take profit market a trailing stop. 

10. Překročili jste limit filtru PERCENT_PRICE

Za vysoce nelikvidních tržních podmínek se nemusí příkazy market zcela realizovat, nebo jejich platnost může vypršet, pokud poměr horní a dolní hranice ceny příkazu market překročí určitou prahovou hodnotu (limit filtru PERCENT_PRICE). Systém odmítne všechny nevyřízené příkazy market a zobrazí se chybové hlášení, že nejlepší cena protistrany je mimo limit filtru PERCENT_PRICE.
Poznámka:
  • Nákupní cena příkazů limit by měla být nižší nebo rovna (1 + horní hranice) × aktuální referenční cena kontraktu.
  • Prodejní cena příkazů limit by měla být vyšší nebo rovna (1 − dolní hranice) × aktuální referenční cena kontraktu.
  • Pokud je cena příkazu limit mimo rozpětí, systém uvede, že cena příkazu limit nemůže být vyšší než (cena rozpětí).

Proč nebyl můj příkaz realizován?

1. Na trhu neexistuje odpovídající cena

Tržní cena neodpovídá vámi stanovené ceně. Když zadáte příkaz stop limit a tržní cena dosáhne stejné hodnoty jako spouštěcí cena, příkaz bude přidán do knihy objednávek a realizuje se po dosažení stanovené ceny. Když zadáte příkaz stop market, můžete nastavit spouštěcí cenu na úroveň tržní ceny nebo poslední ceny, aby jeho realizace byla pravděpodobnější.

2. Cena vašeho příkazu se příliš liší od tržní ceny

V knize objednávek neexistují pro vámi stanovenou cenu žádné odpovídající příkazy, nebo je vaše pozice příliš velká a je možné ji realizovat jen částečně.

3. Neprošli jste kontrolou marže (pro příkazy stop limit a stop market).

U příkazů stop limit a stop market musíte vyplnit spouštěcí cenu a realizovanou cenu. Systém pak před zadáním a realizací příkazu provede dvě kontroly marže. Jakmile se příkaz aktivuje, systém okamžitě provede druhou kontrolu marže. Pokud je váš zůstatek marže nedostatečný (například jste převedli část zůstatku marže z účtu futures), u stavu příkazu se zobrazí Platnost vypršela.