Koupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Obchodování
Deriváty
Získat
Finance
NFT
Institucionální
Kanál
USD

Nejčastější dotazy

Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Futures kontrakty COIN-M
Páka a marže u kontraktů na futures s pákovým efektem v kryptoměnách

Páka a marže u kontraktů na futures s pákovým efektem v kryptoměnách

2021-06-24 10:48
S cílem umožnit obchodování s vysokou pákou využívá platforma Binance sofistikovaný systém řízení rizik a model likvidace. V této souvislosti zavedla model udržovací marže. Aktuální informace naleznete na stránce Páka a marže.
Důležité upozornění: S platností od 27. července 2021 zavedla platforma Binance Futures limity na páku u uživatelů, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní. Používají se následující limity páky:
Ode dne nabytí účinnosti nebudou noví uživatelé, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, oprávněni otevírat pozice s pákovým efektem vyšším než 1:20.
Nové limity pákového efektu se použijí i na stávající uživatele, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, následujícím způsobem:
  • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou nižší než 1:20 nebudou oprávněni upravovat páku u otevřených pozic nad hodnotu 1:20.
  • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou vyšší než 1:20 si mohou páku u stávajících pozic zachovat, ale nebudou oprávněni ji dále zvyšovat. Budou mít pouze možnost páku u otevřených pozic snížit na hodnotu 1:20 nebo nižší.
Noví uživatelé bez otevřených pozic nesmí u nově otevíraných pozic použít páku vyšší než 1:20. Limity pákového efektu pro nové uživatele se budou postupně zvyšovat po 60 dnech od registrace.
Všechny úrovně páky a marže pro futures kontrakty s marží v coinech naleznete na stránce Páka a marže.

Initial Margin Rate (míra počáteční marže)

Maximální výše dostupné páky závisí na pomyslné hodnotě uživatelovy pozice. Obecně platí, že čím větší pozice, tím nižší povolená páka. Vklady u počáteční marže se tedy počítají podle páky, kterou obchodník zvolil.
Upozornění: 
  • V režimu kombinované marže lze marži sdílet pouze se stejnými druhy aktiv. Například v režimu kombinované marže lze BTC v peněžence futures s marží v coinech použít pro všechny kontrakty založené na BTC (včetně permanentních a fixním datem dodání).
  • Míra počáteční marže = 1 / páka
  • Před otevřením pozic obchodník nejprve zvolí páku (a plní požadavky na počáteční marži). Pokud obchodník páku nezvolí, standardně se nastaví na 1:20. Čím vyšší páka, tím nižší pomyslná hodnota pozice, k níž bude mít obchodník přístup. Naopak čím nižší páka, tím vyšší pomyslná hodnota pozice, kterou bude moci obchodník otevřít. Systém zobrazí maximální možnou velikost pozice u jednotlivých úrovní páky, jak je uvedeno níže.

Maintenance Margin Rate (sazba udržovací marže)

Udržovací marže se počítá podle nastavení „daňového pásma“. To znamená, že udržovací marže se vypočítává stále stejným způsobem, bez ohledu na páku zvolenou obchodníkem. Při přechodu z jednoho pásma do jiného nedojde ke změně páky u původního pásma. Jak již bylo uvedeno výše, obchodníkům důrazně doporučujeme, aby své pozice zlikvidovali ještě předtím, než zajištění klesne pod úroveň udržovací marže, a předešli tak automatické likvidaci.

Náklady na otevření pozice

Obchodníci musí zajistit, že před otevřením pozice mají v peněžence minimální požadované množství prostředků. Náklady na otevření pozice zahrnují počáteční marži a (případnou) vstupní ztrátu. Vstupní ztráta nastává ve chvíli, kdy se cena příkazu vyvíjí pro obchodníky nepříznivě, tzn. u long příkazu je referenční cena nižší než cena příkazu. Platforma Binance zahrnuje vstupní ztrátu mezi náklady nutné k otevření pozice, aby tak předešla nucené likvidaci ve chvíli, kdy obchodník příkaz zadá. Pokud by vstupní ztráta nebyla započtena, je vysoce pravděpodobné, že uživatelova pozice by byla zlikvidována ihned po zadání takových příkazů.
Náklady = počáteční marže + (případná) vstupní ztráta

1. krok: Výpočet počáteční marže

Počáteční marže
= pomyslná hodnota / úroveň páky
= [(10 × 100 USD) / 9 800 USD] / 20
= 0,0051 BTC

2. krok: Výpočet vstupní ztráty

Vstupní ztráta = počet kontraktů × kontraktový multiplikátor × absolutní hodnota{min[0; směr příkazu × (1 / cena příkazu - 1 / referenční cena)]}
*směr příkazu: „1“ pro long příkaz, „-1“ pro short příkaz
Vstupní ztráta long příkazu
= 10 × 100 USD × absolutní hodnota{min[0; 1 × (1 / 9 800 USD - 1 / 9 602,6 USD)]}
=0,002097646 BTC
Vstupní ztráta short příkazu
= 10 × 100 USD × absolutní hodnota{min[0; 1 × (1 / 9 800 USD - 1 / 9 602,6 USD)]}
= 0

3. krok: Výpočet nákladů na otevření pozice

Jelikož se u long příkazu objevila vstupní ztráta, náklady potřebné k otevření long pozice jsou vyšší, protože kromě počáteční marže je nutné zohlednit i vstupní ztrátu.
Náklady na otevření long pozice
= 0,0051 BTC + 0,002096562 BTC
= 0,0072 BTC (rozdíl plyne ze zaokrouhlení)
U short příkazu žádná vstupní ztráta není, a proto se náklady potřebné k otevření pozice rovnají počáteční marži.
Náklady na otevření short pozice
= 0,0051 BTC + 0 = 0,0051 BTC
* Vyloučení odpovědnosti: Číselné údaje v tomto článku se mohou bez upozornění změnit. Nejaktuálnější číselné údaje naleznete v anglické verzi.